1

Logg på Webex Site Administration, og gå til

Brukere > Legg til bruker – For å opprette en ny vertskonto.

Brukere > Rediger bruker – For å redigere en eksisterende konto.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til eller redigerer brukerkontoer, kan du se Administrere brukerkontoer i Cisco Webex Site Administration.

2

Merk av for Gi møteverter som kun bruker telefon tillatelse til å koble fra uten å avslutte møtet, etter å ha trykket på *8

3

På menyen velger du den maksimale tiden som møtet kan fortsette etter at verten forlater møtet.

Du kan velge å la møter avsluttes 30 minutter, 60 minutter, 2 timer, 3 timer, 6 timer, 12 timer eller 24 timer etter at den siste verten forlater møtet.