1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na

Uživatelé > Přidat uživatele – Vytvoření nového hostitelského účtu.

Uživatelé > Upravit uživatele – Upravit existující účet.

Další informace o přidávání nebo úpravách uživatelských účtů naleznete v tématu Správa uživatelských účtů v aplikaci Cisco Webex Site Administration.

2

Zaškrtněte políčko Povolit odpojení hostitelů schůzek pouze pro telefon bez ukončení schůzky po stisknutí tlačítka *8

3

V nabídce vyberte maximální časové období, po které má schůzka pokračovat i po odchodu hostitele.

Můžete si vybrat, zda schůzky skončí 30 minut, 60 minut, 2 hodiny, 3 hodiny, 6 hodin, 12 hodin nebo 24 hodin poté, co poslední hostitel opustí schůzku.