1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na

Uživatelé > Přidat uživatele – vytvoření nového účtu hostitele.

Uživatelé > Upravit uživatele – úprava existujícího účtu.

Další informace o přidávání nebo úpravách uživatelských účtů naleznete v tématu Správa uživatelských účtů v aplikaci Cisco Webex Site Administration.

2

Zaškrtněte políčko Povolit hostitelům schůzek pouze po telefonu odpojit bez ukončení schůzky po stisknutí *8

3

V nabídce vyberte maximální dobu, po kterou má schůzka pokračovat, až hostitel opustí.

Můžete si zvolit ukončení schůzek 30 minut, 60 minut, 2 hodiny, 3 hodiny, 6 hodin, 12 hodin nebo 24 hodin poté, co poslední hostitel opustí schůzku.