1

Prijavite se u administraciju Webex web-mjesta i idite na

Korisnici > Dodavanje korisnika– da biste stvorili novi račun glavnog računala.

Korisnici > uređivanjekorisnika – da bi uredili postojeći račun.

Dodatne informacije o dodavanju ili uređivanju korisničkih računa potražite u članku Upravljanje korisničkim računima u administraciji Webex web-mjesta tvrtke Cisco.

2

Potvrdite okvir Dopusti prekid veze domaćinima sastanaka samo za telefon bez završetka sastanka nakon pritiska na *8

3

Na izborniku odaberite maksimalno vremensko razdoblje za nastavak sastanka nakon što domaćin ode.

Možete odabrati da sastanci završe 30 minuta, 60 minuta, 2 sata, 3 sata, 6 sati, 12 sati ili 24 sata nakon što posljednji domaćin napusti sastanak.