1

היכנס למנהל האתר של Webex ועבור אל

משתמשים > הוספת משתמש- כדי ליצור חשבון מארח חדש.

משתמשים > עריכת משתמש- כדי לערוך חשבון קיים.

לקבלת מידע נוסף על אופן ההוספה או העריכה של חשבונות משתמשים, ראה נהל חשבונות משתמשים בניהול אתר Cisco Webex.

2

סמן אפשר למארחות ומארחים להיפגש בטלפון בלבד להתנתק מבלי לסיים את הפגישה לאחר לחיצה על *8

3

מהתפריט, בוחרים את פרק הזמן המקסימלי לפגישה כדי להמשיך אחרי שהמארח עוזב.

אפשר לבחור לקיים פגישות עד 30 דקות, 60 דקות, שעתיים, 3 שעות, 6 שעות, 12 שעות או 24 שעות אחרי שהמארח האחרון עוזב את הפגישה.