1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na

Používatelia > Pridať používateľa—Na vytvorenie nového hostiteľského účtu.

Používatelia > Upraviť používateľa— Ak chcete upraviť existujúci účet.

Ďalšie informácie o pridávaní alebo úprave používateľských účtov nájdete v časti Spravujte používateľské účty v správe webu Cisco Webex.

2

Skontrolujte Umožnite hostiteľom schôdze iba cez telefón odpojiť sa bez ukončenia schôdze po stlačení *8

3

Z ponuky vyberte maximálny časový úsek, počas ktorého má schôdza pokračovať po odchode hostiteľa.

Môžete si vybrať, aby sa stretnutia skončili 30 minút, 60 minút, 2 hodiny, 3 hodiny, 6 hodín, 12 hodín alebo 24 hodín po tom, čo schôdzu opustil posledný hostiteľ.