1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar

Gebruikers > toevoegen- Een nieuwe gebruiker hostaccount.

Gebruikers > bewerken: een bestaand account bewerken.

Voor meer informatie over het toevoegen of bewerken van gebruikersaccounts, zie Gebruikersaccounts beheren in Cisco Webex Meetings-sitebeheer.

2

Het selectievakje Hosts van alleen telefoon toestaan de verbinding te verbreken zonder de vergadering te beëindigen nadat op *8 is ge drukken in

3

Selecteer in het menu de maximale tijdsperiode voor de vergadering om door te gaan nadat de host de vergadering verlaat.

U kunt ervoor kiezen om vergaderingen te beëindigen 30 minuten, 60 min, 2 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur of 24 uur nadat de laatste host de vergadering verlaat.