Администраторите на сайта могат да преглеждат ограниченията на участниците за всяка услуга на webex сайтове, които се управляват чрез Cisco Webex Control Hub.

За потребителите на видеоплатформа Cisco Webex версия 1.0 се допускат допълнителни 25 участници покрай заявеното ограничение на участниците. За потребителите на видеоплатформа версия 2.0 ограничението на участника не надвишава посоченото.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , а под Събрание изберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта, за да промените настройките за и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройкиизберете Информация за сайта, за да видите типовете услуги и ограниченията на участниците.