Administratorzy witryn mogą wyświetlać limity uczestników dla każdej usługi w witrynach Webex zarządzanych przez Control Hub. W przypadku Webex Webinars maksymalna dozwolona liczba uczestników nie jest ograniczona i zależy od pojemności witryny. Jednak maksymalna liczba uczestników dla prowadzących, współprowadzących i panelistów jest ograniczona do 500.

W przypadku użytkowników platformy wideo Webex w wersji 1.0 dozwolona jest dodatkowa liczba 25 uczestników przekraczająca określony limit uczestników. W przypadku użytkowników platformy wideo w wersji 2.0 limit uczestników nie przekracza podanego limitu.

1

Z widoku klienta w witrynie https://admin.webex.com przejdź do sekcji Usługi i w części Spotkanie wybierz Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

Pod Ustawienia wspólne , wybierz Informacje o witrynie aby zobaczyć typy usług i limity uczestników.