Administratorzy witryn mogą wyświetlać limity uczestników dla każdej usługi w witrynach Webex zarządzanych za pośrednictwem Cisco Webex ControlHub.

W przypadku użytkowników platformy wideo Cisco Webex w wersji 1.0 dodatkowe 25 uczestników może przekroczyć podany limit uczestników. W przypadku użytkowników platformy wideo w wersji 2.0 limit uczestników nie przekracza podanego limitu.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Informacje o witrynie, aby wyświetlić typy usług i limity uczestników.