מנהלי אתרים יכולים להציג מגבלות משתתפים עבור כל שירות באתרי Webex המנוהלים באמצעות Cisco Webex Control Hub.

עבור משתמשי פלטפורמת הווידאו Cisco Webex גרסה 1.0, 25 משתתפים נוספים מורשים לעבור את מגבלת המשתתף המוצהרת. עבור משתמשי פלטפורמת וידאו גרסה 2.0, מגבלת המשתתף אינה עולה על מה שצוין.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex עבורו כדי לשנות את ההגדרות ולחץ על קביעת תצורה של אתר.

3

תחת הגדרותנפוצות, בחר פרטי אתר כדי לראות את סוגי השירותים ומגבלות המשתתפים.