מנהלי אתרים יכולים להציג מגבלות משתתפים עבור כל שירות באתרי Webex המנוהלים באמצעות Control Hub. עבור Webex Webinars, מספר מקסימלי המותר אינו מוגבל ותלוי בקיבולת האתר. עם זאת, מספר מקסימלי של משתתפים עבור מארחים, מארחים שותפים ומשתתפים בפאנל מוגבל ל-500.

עבור משתמשי פלטפורמת וידאו גרסה 1.0 של Webex , 25 משתתפים נוספים מותרים מעבר למגבלת המשתתפים המוצהרת. עבור משתמשי פלטפורמת וידאו גרסה 2.0, מגבלת המשתתפים אינה חורגת מהמצוין.

1

ממבט הלקוח פנימה admin.webex.com , עבור אל שירותים , ומתחת פגישה , בחר אתרים .

2

בחר את אתר ה-Webex שברצונך לשנות את ההגדרות שלו ולחץ על קבע תצורה של אתר.

3

מתחת הגדרות נפוצות , בחר מידע על האתר כדי לראות את סוגי השירות ומגבלות המשתתפים.