Nettstedsadministratorer kan vise deltakergrenser for hver tjeneste på Webex-nettsteder som administreres via Cisco Webex Control Hub.

Hvis du bruker Cisco Webex-videoplattform versjon 1.0, kan du invitere 25 flere deltakere enn det som er stadfestet i den tidligere deltakergrensen. Hvis du bruker videoplattform versjon 2.0, overskrider ikke deltakergrensen det som er angitt.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Nettstedsinformasjon for å se tjenestetypene og deltakergrensene.