Správcovia lokality môžu zobraziť limity účastníkov pre každú službu na lokalitách Webex, ktoré sú spravované prostredníctvom Control Hub. V prípade webinárov Webex nie je maximálny povolený počet účastníkov obmedzený a závisí od kapacity stránky. Maximálny počet účastníkov pre hostiteľov, spoluhostiteľov a panelistov je však obmedzený na 500.

Pre používateľov videoplatformy Webex verzie 1.0 je povolených ďalších 25 účastníkov nad stanovený limit účastníkov. Pre používateľov videoplatformy verzie 2.0 limit účastníkov nepresahuje to, čo je uvedené.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com , ísť do Služby a pod Stretnutie , vyberte Stránky .

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku .

3

Pod Spoločné nastavenia , vyberte Informácie o lokalite zobrazíte typy služieb a limity účastníkov.