Webbplatsadministratörer kan visa mötesdeltagargränser för varje tjänst på Webex-webbplatser som hanteras via Control Hub. För Webex Webinars är det maximala antalet mötesdeltagare som tillåts inte begränsat och beror på webbplatsens kapacitet. Det maximala antalet mötesdeltagare för värdar, medvärdar och diskussionsdeltagare är dock begränsat till 500.

För användare av Webex-videoplattformen version 1.0 tillåts ytterligare 25 mötesdeltagare förbi den angivna mötesdeltagargränsen. För användare av videoplattform version 2.0 får antalet deltagare inte överstiga den angivna gränsen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och under Möte väljer du Webbplatser .

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats .

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsinformation för att se tjänstetyper och mötesdeltagargränser.