Webbplats administratörer kan visa deltagar gränser för varje tjänst på Webex webbplatser som hanteras via Cisco Webex Control Hub.

För användare av version 1.0 av Cisco Webex-videoplattformen tillåts 25 extra deltagare utöver den angivna deltagargränsen. För användare av videoplattform version 2.0 får antalet deltagare inte överstiga den angivna gränsen.

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj Webex webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar, välj Webbplatsinformation för att se typer av tjänster och deltagargränser.