Administratori lokacije mogu da pregledaju ograničenja učesnika za svaku uslugu na Webex lokacijama kojima se upravlja preko Cisco Webex kontrolnog čvorišta.

Za Cisco Webex video platformu verzije 1.0 korisnika, dodatnih 25 učesnika je dozvoljeno da nisu prošli navedeno ograničenje učesnika. Za korisnike video platforme verzije 2.0 ograničenje učesnika ne prelazi ono što je navedeno.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite informacije o lokaciji da biste videli tipove usluga i ograničenja učesnika.