Administratori veb-lokacije mogu da pregledaju ograničenja učesnika za svaku uslugu na Webex lokacijama kojima se upravlja putem platforme Control Hub. Za Webex Webinars, dozvoljeni maksimalni broj od učesnika nisu ograničeni i zavise od kapaciteta lokacije. Međutim, maksimalni broj broj učesnika za organizatore, suorganizatore i paneliste ograničen je na 500.

Za Webex video platformu verzije 1.0 korisnika, dodatnih 25 učesnika sme da prošvercuje određeno ograničenje učesnika. Za korisnike video platforme verzije 2.0, ograničenje učesnika ne premašuje ono što je navedeno.

1

Iz prikaza klijenta u utorak admin.webex.comusluge , azatim u okviru Sastanakizaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na Konfiguriši lokaciju.

3

U okviruUobičajene postavke izaberite informacije o lokaciji da biste videli tipove usluga i ograničenja učesnika.