Správci webu mohou zobrazit limity účastníků pro každou službu na webech Webex, které jsou spravovány prostřednictvím centra Control Hub. Maximální povolený počet účastníků v aplikaci Webex Webinars není omezen a závisí na kapacitě webu. Maximální počet účastníků pro hostitele, spoluhostitele a panelisty je však omezen na 500.

Pro uživatele videoplatformy Webex verze 1.0 je povoleno dalších 25 účastníků za stanovený limit účastníků. U uživatelů videoplatformy verze 2.0 nepřekračuje limit účastníků to, co je uvedeno.

1

V zobrazení zákazníka v části https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v části Schůzka vyberte možnost Weby .

2

Vyberte web služby Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na možnost Konfigurovat web .

3

V části Společná nastavení vyberte možnost Informace o webu a zobrazte typy služeb a limity účastníků.