Správci webu mohou zobrazit limity účastníků pro každou službu na webech Webex, které jsou spravovány prostřednictvím centra Cisco Webex Control Hub.

Pro uživatele videoplatformy Cisco Webex verze 1.0 je povoleno dalších 25 účastníků za stanoveným limitem účastníků. U uživatelů videoplatformy verze 2.0 limit účastníka nepřekračuje to, co je uvedeno.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenívyberte Informace o webu, abyste viděli typy služeb a omezení účastníků.