Správci webu mohou zobrazit limity účastníků pro každou službu na webech Webex , které jsou spravované prostřednictvím prostředí Control Hub. U Webex Webinars není maximální počet účastníků omezen a závisí na kapacitě webu. maximální počet účastníků hostitele, spoluhostitele a panelisty je však omezen na 500.

Pro uživatele platformy Webex verze 1.0 je povoleno dalších 25 účastníků nad uvedeným limitem. Pro uživatele platformy videa verze 2.0 nepřekračuje limit účastníků uvedený limit.

1

V zobrazení pro zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte na možnost Služby a v části Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

Pod Společná nastavení a vyberte Informace o webu zobrazíte typy služeb a limity účastníků.