Можете да задавате начина, по който слушалката обработва постъпващи повиквания.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Автоматичен отговор.

3

Маркирайте избора си.

  • Нормално (по подразбиране): Натискате Отговор/Изпращане, за да отговорите на обаждането.
  • Всеки ключ: Можете да натиснете произволен клавиш, за да отговорите на обаждането.
  • Автоматично: На входящото обаждане автоматично се отговаря.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.