Можете да задавате начина, по който слушалката обработва постъпващи повиквания.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Автоматичен отговор.

3

Маркирайте избора си.

  • Нормално (по подразбиране): Натискате Отговор/Изпращане за да отговори на повикването.
  • Произволен клавиш: Можете да натиснете произволен бутон, за да отговорите на повикване.
  • Автоматично: Автоматичен отговор на постъпващо повикване.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.