Môžete nastaviť, ako sa má slúchadlo správať pri prichádzajúcich hovoroch.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Automatická odpoveď.

3

Zvýraznite požadovanú možnosť.

  • Normálna (predvolená): Stlačíte tlačidlo Prijať/Odoslať prijmite hovor.
  • Ľubovoľné tlačidlo: hovor prijmete stlačením ľubovoľného tlačidla.
  • Automatické: prichádzajúci hovor sa prijme automaticky.
4

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.