Ahizenin gelen çağrıları işleme şeklini ayarlayabilirsiniz.

1

Menü düğmesine basın.

2

Ayarlar > Otomatik yanıtlama'yı seçin.

3

Seçiminizi vurgulayın.

  • Normal (varsayılan): Çağrı, Yanıtla/Gönder düğmesine basılarak yanıtlanır.
  • Herhangi bir tuş: Çağrı, herhangi bir tuşa basılarak yanıtlanabilir.
  • Otomatik: Gelen çağrı otomatik olarak yanıtlanır.
4

Ayarı kaydetmek için Seç'e basın.