Można ustawić sposób, w jaki słuchawka obsługuje połączenia przychodzące.

1

Nacisnąć przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Automatyczne odbieranie.

3

Podświetl wybór.

  • Normalny (domyślnie): aby odebrać połączenie, naciśnij Odpowiedz/Wyślij .
  • Dowolny klawisz: połączenie można odebrać naciskając dowolny klawisz.
  • Automatyczne: połączenie przychodzące zostanie odebrane automatycznie.
4

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby zapisać ustawienia.