Du kan angi hvordan håndsettet skal håndtere innkommende anrop.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > automatisk svar.

3

Merk valget.

  • Normal (standard): Du trykker på svar/Send for å svare på anropet.
  • Hvilken som helst tast: Du kan trykke på en hvilken som helst tast for å svare på anropet.
  • Automatisk: Det inn kommende anropet besvares automatisk.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.