Můžete nastavit způsob, jakým má sluchátko zpracovávat příchozí hovory.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Automatická odpověď.

3

Označte požadovanou možnost.

  • Normální (výchozí): Stisknete tlačítko Přijmout/Odeslat a hovor přijmete.
  • Libovolná klávesa: Hovory lze přijímat stisknutím jakékoli klávesy.
  • Automaticky: Příchozí hovory jsou přijímány automaticky.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.