Můžete nastavit způsob, jakým má sluchátko zpracovávat příchozí hovory.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Automatická odpověď.

3

Označte požadovanou možnost.

  • Normální (výchozí): Hovor přijmete stisknutím tlačítka Odpovědět/Odeslat .
  • Libovolná klávesa: Hovory lze přijímat stisknutím jakékoliv klávesy.
  • Automaticky: Příchozí hovory jsou přijímány automaticky.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.