Možete da podesite način na koji slušalica rukuje dolaznim pozivima.

1

Meni pritiska .

2

Izbor postavki >Auto odgovori.

3

Istaknite svoj izbor.

  • Normalno (podrazumevano): Pritisnete odgovor /pošaljete da odgovorim na poziv.
  • Bilo koji taster: možete da pritisnete bilo koji taster da biste odgovorili na poziv.
  • Automatski: Na dolazni poziv se automatski odgovara.
4

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.