Du kan angive den måde, håndsættet håndterer indgående opkald på.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Automatisk svar.

3

Markér dit valg.

  • Normal (standard): Du trykker på Besvar/Send for at besvare opkaldet.
  • En vilkårlig tast: Du kan trykke på en vllkårlig tast for at besvare opkaldet.
  • Automatisk: Det indgående opkald besvares automatisk.
4

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.