ניתן להגדיר את האופן שבו המכשיר מטפל בשיחות נכנסות.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות > תשובה אוטומטית

3

סמן את הבחירה.

  • רגיל (ברירת מחדל): אתה מקיש על תשובה/שליחה לענות לשיחה
  • כל מפתח: ניתן להקיש על מקש כלשהו כדי לענות לשיחה.
  • אוטומטי: השיחה הנכנסת מענה באופן אוטומטי.
4

לחץ על בחר כדי לשמור את ההגדרה.