Nastavite lahko način, na katerega slušalka upravlja dohodne klice.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Samodejni odgovor.

3

Označite svoj izbor.

  • Normalno (privzeto): Pritisnete Odgovori/Pošlji , da odgovorite na klic.
  • Poljubna tipka: Za odgovor na klic lahko pritisnete poljubno tipko.
  • Samodejno: Dohodni klic se odgovori samodejno.
4

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.