Du kan ställa in hur inkommande samtal hanteras i handsetet.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Autosvar.

3

Markera ditt val.

  • Normal (standard): Du trycker på Svara/Skicka för att besvara samtalet.
  • Valfri knapp: Du kan trycka på valfri knapp för att besvara samtalet.
  • Automatisk: Det inkommande samtalet besvaras automatiskt.
4

Tryck på Välj för att spara inställningen.