1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com/ , отидете на Потребители .

2

Кликнете върху повечеопция.

3

Щракнете върху Деактивиране на потребителя .

Webex услуги, включително Webex Calling услуги, вече са деактивирани за този потребител.

Когато бъдат деактивирани, потребителите на приложението Webex ще излязат от своите сесии. Всеки потребителски достъп до потребителския портал и Control Hub е забранен. MPP телефоните продължават да поддържат обаждания за изходящи и входящи повиквания за кратко време, освен ако администраторът не разреши прихващане на повиквания за този потребител. За повече информация относно прихващането на повикване вж Конфигуриране на прихващане на повикване .


 

Потребителите се изтриват автоматично, ако са били деактивирани за 30 дни.