До 200 видеоустройство могат да се присъединят към събрание. В допълнение към това, в зависимост от разполагането ви, могат да се присъединят до 1000 потребители на мобилни устройства и настолни компютри с възможност за видео и 500 потребители само за аудио. Участниците във видеоустройството ще се отчитат към лимита ви за размер на събранието, а към ограничението за 200 видеоустройства. Участниците, които се присъединяват от приложението Webex Teams, също се броят за видео устройство.

Cisco Webex видео платформа версия 2.0 е необходимо. За да видите версията на видеоплатформата на сайт, вижте Намерете номера на версията на Cisco Webex срещите си .

Събранията, които се провеждат във вашата Лична стая, използват постоянен URL адрес и видео адрес. Планираните събрания използват временен URL адрес и видео адрес.