До 500 видео устройства могат да се присъединят към среща. В допълнение към това, в зависимост от вашето внедряване, могат да се присъединят до 1000 участници с активиран видеозапис на мобилни и настолни компютри и 500 участници само с аудио. Участниците на видео устройства се отчитат към ограничението за размера на вашата среща и към ограничението от 500 видео устройства. Участниците, които се присъединяват от приложението Webex , също се считат за видеоустройство.


 

Необходима е видео платформа Cisco Webex версия 2.0. Проверете версията на видео платформата на вашия сайт на Webex .

Срещите, които се провеждат във вашата лична стая, използват постоянен URL и видео адрес. Насрочените срещи използват временен URL и видео адрес.