Do spotkania może dołączyć do 200 urządzeń wideo. Ponadto, w zależności od wdrożenia, może dołączyć do niej do 1000 użytkowników mobilnych i stacjonarnych z obsługą wideo oraz 500 użytkowników tylko audio. Uczestnicy urządzeń wideo będą wliczani do limitu rozmiaru spotkania i do limitu 200 urządzeń wideo. Uczestnicy, którzy dołączą z aplikacji Webex Teams, liczą się również jako urządzenie wideo.

Wymagana jest platforma wideo Cisco Webex w wersji 2.0. Aby wyświetlić wersję witryny na platformie wideo, zobacz Znajdowanie numeru wersji cisco Webex Meetings.

Spotkania odbywające się w Pokoju osobistym używają stałego adresu URL i adresu wideo. Zaplanowane spotkania używają tymczasowego adresu URL i adresu wideo.