Op til 500 videoenheder kan deltage i et møde. Afhængigt af din installation kan derudover op til 1.000 videoaktiverede mobil- og desktopdeltagere og 500 deltagere kun med lyd deltage. Deltagere på videoenheder tæller med i din mødestørrelsesgrænse og med på grænsen på 500 videoenheder. Deltagere, der deltager fra Webex -appen, tæller også som en videoenhed.


 

Cisco Webex -videoplatform version 2.0 er påkrævet. Kontrollér videoplatformsversionen af dit Webex-websted .

Møder, der finder sted i dit personlige lokale, bruger en permanent URL- og videoadresse. Planlagte møder bruger en midlertidig URL- og videoadresse.