עד 200 מכשירי וידאו יכולים להצטרף לפגישה. בנוסף לכך, בהתאם לפריסה שלך, עד 1,000 משתמשי מובייל ושולחן עבודה התומכים בווידאו, ו-500 משתמשים עם שמע בלבד יכולים להצטרף. המשתתפים במכשירי וידאו ייספרו במגבלת גודל הפגישה שלך, ולקראת מגבלת 200 מכשירי הווידאו. משתתפים שמצטרפים מאפליקציית Webex Teams נחשבים גם הם כמכשיר וידאו.

נדרשת פלטפורמת וידאו Cisco Webex גרסה 2.0. כדי לראות את גירסת פלטפורמת הווידאו של אתר, ראה מצא את מספר הגירסה של פגישות Webex של Cisco.

פגישות המתקיימות בחדר האישי שלך משתמשות בכתובת URL קבועה ובכתובת וידאו. פגישות מתוזמנות משתמשות בכתובת URL זמנית ובכתובת וידאו.