עד 500 מכשירי וידאו יכולים להצטרף לפגישה. בנוסף לכך, בהתאם לפריסה שלך, יכולים להצטרף עד 1,000 משתתפים בנייד ובשולחן העבודה התומכים בווידאו, ו-500 משתתפים באודיו בלבד. משתתפי מכשירי הווידאו נחשבים למגבלת גודל הפגישה שלך ולגבלת 500 מכשירי הווידאו. משתתפים שמצטרפים Webex נחשבים גם כמכשיר התקן וידאו.


 

נדרשת פלטפורמת וידאו של Cisco Webex גרסה 2.0. בדוק את גרסת פלטפורמת הווידאו של אתר Webex שלך .

פגישות שמתקיימות בחדר האישי שלך משתמשות URL קבועה ובכתובת וידאו. פגישות מתוזמנות משתמשות URL זמנית ובכתובת וידאו.