Ke schůzce se může připojit až 500 videozařízení. Kromě toho se v závislosti na nasazení může připojit až 1 000 účastníků s mobilním telefonem a stolním počítačem s povoleným videem a 500 účastníků pouze se zvukem. Účastníci videozařízení se započítávají do vašeho limitu velikosti schůzky a do limitu 500 videozařízení. Účastníci, kteří se připojí z aplikace Webex , se také počítají jako videozařízení.


 

Je vyžadována Cisco Webex verze 2.0. Zkontrolujte verzi platformy videa na svém web Webex .

Schůzky, které se konají ve vaší soukromé místnosti, používají trvalou URL a adresu videa. Plánované schůzky používají dočasnou URL a adresu videa.