Ke schůzce se může připojit až 200 videozařízení. Kromě toho se v závislosti na vašem nasazení může připojit až 1 000 uživatelů mobilních zařízení a stolních počítačů s podporou videa a 500 uživatelů pouze pro zvuk. Účastníci videozařízení budou započítáni do limitu velikosti schůzky a do limitu 200 videozařízení. Účastníci, kteří se připojí z aplikace Webex Teams, se také počítají jako videoza zařízení.

Je vyžadována videoplatforma Cisco Webex verze 2.0. Informace o verzi webu na videoplatformě najdete v tématu Vyhledání čísla verze cisco webex schůzek .

Schůzky, které se konají ve vašem osobním pokoji, používají trvalou adresu URL a adresu videa. Naplánované schůzky používají dočasnou adresu URL a adresu videa.