Er kunnen maximaal 500 videoapparaten deelnemen aan een vergadering. Daarnaast kunnen, afhankelijk van uw implementatie, maximaal 1000 deelnemers voor mobiele apparaten en desktops met video en 500 deelnemers met alleen audio deelnemen. Deelnemers aan videoapparaten tellen mee voor uw limiet voor de vergaderingsgrootte en voor de limiet van 500 videoapparaten. Deelnemers die deelnemen vanuit de Webex -app tellen ook als videoapparaat.


 

Cisco Webex -videoplatform versie 2.0 is vereist. De versie van het videoplatform van uw Webex-site controleren .

Vergaderingen die in uw persoonlijke ruimte plaatsvinden gebruiken een permanente URL en een permanent videoadres. Geplande vergaderingen gebruiken een tijdelijke URL en een tijdelijk videoadres.