Er kunnen maximaal 200 videoapparaten deelnemen aan een vergadering. Daarnaast kunnen er, afhankelijk van uw implementatie, maximaal 1000 mobiele en desktopgebruikers met ingeschakelde video en 500 gebruikers met alleen audio deelnemen. Videoapparaatdeelnemers worden meegetelde voor de limiet van de grootte van uw vergadering en de limiet van 200 videoapparaten. Deelnemers die deelnemen vanuit de Webex Teams-app tellen ook als een videoapparaat.

Cisco Webex videoplatformversie 2.0 is vereist. Zie De versie van het videoplatform van een site zoeken Cisco Webex Meetings versienummer .

Vergaderingen die in uw persoonlijke ruimte plaatsvinden gebruiken een permanente URL en een permanent videoadres. Geplande vergaderingen gebruiken een tijdelijke URL en een tijdelijk videoadres.