Opptil 500 videoenheter kan bli med i et møte. I tillegg til dette, avhengig av distribusjonen, kan opptil 1000 videoaktiverte mobil- og skrivebordsdeltakere og 500 deltakere som bare bruker lyd, bli med. Deltakere på videoenheter teller mot grensen for møtestørrelse, og mot grensen på 500 videoenheter. Deltakere som blir med fra Webex-appen, regnes også som en videoenhet.


 

Cisco Webex-videoplattform versjon 2.0 kreves. Sjekk videoplattformversjonen av Webex-nettsted ditt .

Møter som finner sted i ditt personlige rom, bruker en permanent URL- og videoadresse. Planlagte møter bruker en midlertidig URL-adresse og videoadresse.