Alle med Webex Meetings kan delta på møter ved hjelp av et hvilket som helst SIP- eller H.323-basert videosystem. Enten du bruker Cisco, Polycom eller andre videoleverandører, kan du enkelt starte eller koble til et Webex-møte.

Opptil 200 videoenheter kan bli med i et møte. I tillegg til dette, avhengig av distribusjonen, kan opptil 1000 flere videoaktiverte mobil- og skrivebordsbrukere, og 500 brukere som bare bruker lyd, bli med. Deltakere på videoenheter telles mot møterettighetsnivået ditt, i stedet for å telles i en dedikert videoenhetskategori.

Cisco Webex-videoplattform versjon 2.0 kreves. Hvis du vil se videoplattformversjonen for et nettsted, kan du se Finn versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings.

Møter som finner sted i ditt personlige rom, bruker en permanent URL- og videoadresse. Planlagte møter bruker en midlertidig URL-adresse og videoadresse.