K schôdzi sa môže pripojiť až 500 videozariadení. Okrem toho sa v závislosti od vášho nasadenia môže pripojiť až 1 000 mobilných a stolných účastníkov s podporou videa a 500 účastníkov iba so zvukom. Účastníci videozariadení sa započítavajú do limitu veľkosti schôdzky a do limitu 500 videozariadení. Účastníci, ktorí sa pripoja z Webex App, sa tiež počítajú ako video zariadenie.


 

Vyžaduje sa videoplatforma Cisco Webex verzie 2.0. Skontrolujte verziu platformy videa na svojej webovej lokalite Webex.

Stretnutia, ktoré sa konajú vo vašej osobnej miestnosti, používajú trvalú adresu URL a adresu videa. Naplánované stretnutia používajú dočasnú webovú adresu a adresu videa.