Upp till 200 videoenheter kan delta i ett möte. Beroende på din distribution kan dessutom upp till 1 000 videoaktiverade mobil- och datoranvändare samt 500 användare med endast ljud delta. Videoenhetsdeltagare kommer att räknas till din storleksgräns och mot gränsen på 200 videoenheter. Mötesdeltagare som deltar via Webex Teams-appen räknas också som en videoenhet.

Cisco Webex version 2.0 av videoplattformen krävs. För att se videoplattformsversionen på en webbplats, se Hitta ditt Cisco Webex Meetings versionsnummer .

För möten som äger rum i ditt personliga rum används en permanent webb- och videoadress. För schemalagda möten används en temporär webb- och videoadress.