Upp till 500 videoenheter kan delta i ett möte. Beroende på din distribution kan dessutom upp till 1 000 videoaktiverade mobil- och skrivbordsdeltagare samt 500 deltagare med endast ljud delta. Videoenhetsdeltagare räknas in i din mötesstorleksgräns och i gränsen på 500 videoenheter. Deltagare som deltar från Webex-appen räknas också som en videoenhet.


 

Cisco Webex videoplattform version 2.0 krävs. Kontrollera videoplattformsversionen av din Webex-plats .

För möten som äger rum i ditt personliga rum används en permanent webb- och videoadress. För schemalagda möten används en temporär webb- och videoadress.