Do 200 video uređaja može da se pridruži sastanku. Pored toga, u zavisnosti od primene, do 1.000 korisnika mobilne telefonije i radne površine sa omogućenim video zapisima i 500 korisnika samo za zvuk može da se pridruži. Učesnici video uređaja će biti prebrojani prema ograničenju veličine sastanka i prema ograničenju od 200 video uređaja. Učesnici koji se pridruže aplikaciji Webex Teams takođe se računaju kao video uređaj.

Potrebna je Cisco Webex video platforma verzija 2.0. Da biste videli verziju video platforme lokacije, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Cisco Webex sastanaka .

Sastanci koji se odvijaju u vašoj ličnoj sobi koriste trajnu URL adresu i video adresu. Planirani sastanci koriste privremenu URL adresu i video adresu.