Ако се присъедините към събрание иПриложение Webexоткрива, че батерията ви е ниска, вие сте уведомени да преминете към режим само за аудио. В противен случай използвайте тези стъпки, за да превключите автоматично в режим само за аудио, когато животът на батерията ви върви под 15 процента.

1

Отворете настройките от снимкатана потребителския си профил, докоснете "Събрания > общи" и превключвайте на Автоматично превключване в режимна пестене на батерията.

Ако автоматично превключите в режим само за аудио по време на събрание, но искате да изключите режима само за аудио, плъзнете наляво.

Ако сте били заглушени, когато сте включили режим само за аудио, оставате заглушени. Докоснете Със звук , за да отмените работа.

Ако трябва да напуснете събранието, преди да приключи, докоснете Напускане на събранието.