Ако се присъедините към събрание и Приложението Webex открие, че батерията на вашето устройство ще изтече преди планираното крайно време на събранието, ще бъдете уведомени да преминете към режим само за аудио. В противен случай използвайте тези стъпки, за да включите режим само за аудио по всяко време.

Тази функция е налична, когато сте свързани към аудиото на събранието с опцията Използване на компютъра за аудио.

1

Отворете настройките от снимката на потребителския си профил, докоснете Видео , и се уверете, че режимът "Само за аудио" е превключван.

2

Докато сте свързани към аудио частта от събранието, плъзнете надясно, за да включите режима само за аудио.

Плъзнете наляво, за да изключите режима само за аудио.

Ако сте били заглушени, когато сте включили режим само за аудио, оставате заглушени. Със звук Докоснете, за да отмените работа.

Ако трябва да напуснете събранието, преди да приключи, докоснете Оставетесъбранието .