Jeśli dołączasz do spotkania, a aplikacja Webex wykryje, że bateria jest niska, otrzymasz powiadomienie o przełączeniu na tryb tylko audio. W przeciwnym razie, użyj tych kroków, aby automatycznie przełączyć się na tryb tylko audio, gdy czas pracy baterii spadnie poniżej 15 procent.

Otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego, dotknij Spotkania > Ogólne i włącz Automatycznie Przełącz na tryb oszczędzania baterii.

Jeśli podczas spotkania automatycznie przełączysz się na tryb tylko audio, ale chcesz wyłączyć tryb tylko audio, przesuń palcem w lewo.

Jeśli wyciszono Cię po włączeniu trybu tylko audio, pozostaniesz wyciszony. DotknijWyłącz wyciszenie , aby wyłączyć wyciszenie.

Jeśli musisz opuścić spotkanie przed jego zakończeniem, dotknij opcji Opuść spotkanie.