Jeśli dołączysz do spotkania iAplikacja Webexwykryje, że poziom naładowania baterii jest niski, zostanie wyświetlone powiadomienie o konieczności przełączenia się w tryb tylko audio. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności, aby automatycznie przełączyć się w tryb tylko audio, gdy żywotność baterii spadnie poniżej 15 procent.

1

Otwórz ustawienia ze swojego zdjęciaprofilowego, stuknij pozycję Spotkania > Ogólnei włącz opcję Automatycznie przełączaj się w tryboszczędzania baterii.

Jeśli podczas spotkania automatycznie przełączasz się do trybu tylko audio, ale chcesz wyłączyć tryb tylko audio, przesuń palcem w lewo.

Jeśli po włączeniu trybu tylko audio został wyciszony, pozostaniesz wyciszony. Dotknij Wyłącz wyciszenie , aby wyłączyć wyciszenie.

Jeśli musisz opuścić spotkanie przed jego zakończeniem, naciśnij pozycję Opuść spotkanie.