Jeśli dołączysz do spotkania, a aplikacja Webex wykryje, że bateria Twojego urządzenia wyczerpie się przed zaplanowanym zakończeniem spotkania, otrzymasz powiadomienie o przełączeniu do trybu tylko audio. W przeciwnym razie wykonaj te czynności, aby w dowolnym momencie włączyć tryb tylko audio.

Ta funkcja jest dostępna, gdy komputer jest połączony z częścią audio spotkania za pomocą opcji Użyj komputera jako dźwięku.

1

Otwórz ustawienia ze swojego zdjęcia profilowego, stuknij pozycję Wideo i upewnijsię, że tryb tylko audio jest włączony.

2

Po nawiązaniu połączenia z częścią audio spotkania przesuń palcem w prawo, aby włączyć tryb tylko audio.

Przesuń palcem w lewo, aby wyłączyć tryb tylko audio.

Jeśli po włączeniu trybu tylko audio został wyciszony, pozostaniesz wyciszony. Dotknij, Wyłącz wyciszenie aby wyłącz wyciszyć.

Jeśli musisz opuścić spotkanie przed jego zakończeniem, naciśnij pozycję Opuść spotkanie.