Om du deltar i ett möte ochWebex-appenupptäcker att batteriet är lågt aviseras du om att växla till läget för endast ljud. Annars kan du använda dessa steg för att automatiskt växla till läget för endast ljud när batteriet understiger 15 procent.

1

Öppna inställningar från din profilbild, tryck på > Allmänt och aktivera Automatiskt växla till batteribesparande läge.

Om du automatiskt växlar till endast ljud-läge under ett möte, men du vill stänga av endast ljud-läge, sveper du åt vänster.

Om ditt ljud stängdes av när du satte på läget för endast ljud, förblir ditt ljud av. Tryck Slå på ljud för ljud på.

Om du måste lämna mötet innan det slutar knackar du på Lämna möte.