Als u deel gaat nemen aan een vergadering en de Webex-app detecteert dat de batterij van uw apparaat bijna leeg is voordat de geplande eindtijd van de vergadering is, krijgt u een melding om over te schakelen naar de modus voor alleen audio. Anders gebruikt u deze stappen om op elk moment de alleen-audiomodus in te schakelen.

Deze functie is beschikbaar wanneer u met de audio-optie Computer gebruiken voor audio verbonden bent met de vergaderingsaudio.

1

Open instellingen vanuit uw profielfoto , tik op Video en zorg dat de modusAlleen audio is in-/uitschakelen.

2

Als u verbonden bent met het audiogedeelte van de vergadering, veegt u naar rechts om de modus voor alleen audio in te schakelen.

Veeg naar links om de modus voor alleen audio uit te schakelen.

Als u gedempt was toen u de alleen-audiomodus inschakelen, bleef u gedempt. Tik om Dempen opheffen het dempen op te maken.

Als u de vergadering wilt verlaten voordat deze wordt beëindigd, tikt u op Vergaderingverlaten.