Ha csatlakozik egy értekezlethez, ésWebex alkalmazásészleli, hogy az akkumulátor lemerült, és értesítést kap, hogy csak hang módban váltson. Ellenkező esetben ezekkel a lépésekkel automatikusan váltson csak hang üzemmódba, ha az akkumulátor élettartama 15% alá csökken.

1

Nyissa meg a beállításokat a profilképéről, koppintson az Értekezletek > általánoselemre, és kapcsolja be az Automatikus váltás akkumulátorkímélő módbabeállítást.

Ha értekezlet közben automatikusan csak hang módba vált, de ki szeretné kapcsolni a csak hang módot, pöccintsen balra.

Ha a csak hang mód bekapcsolásakor elnémult, akkor némítva marad. Koppintson Némítás feloldása a némítás feloldásához.

Ha a vége előtt ki kell lépnie az értekezletből, koppintson az Értekezletbőlvaló kilépés elemre .