אם אתה מצטרף לפגישה ואפליקציית Webex מזהה שהסוללה שלך חלשה, תקבל הודעה לעבור למצב שמע בלבד.אחרת, בצעו את השלבים הבאים כדי לעבור באופן אוטומטי למצב שמע בלבד כאשר חיי הסוללה נמוכים מ-15 אחוזים.

1

פתח את ההגדרות מתמונתהפרופיל שלך, הקש על פגישות > כלליוהפעל את האפשרות עבור באופן אוטומטי למצבחיסכון בסוללה.

אם אתה עובר באופן אוטומטי למצב שמע בלבד במהלך פגישה אך ברצונך לבטל את מצב שמע בלבד, החלק שמאלה.

אם הושתקתם כשהפעלתם את מצב שמע בלבד, תישארו מושתקים.הקש כדי בטל השתקה לבטל את ההשתקה.

אם עליך לעזוב את הפגישה לפני שהיא מסתיימת, הקש על עזוב פגישה.