Hvis du blir med i et møte og Webex-appen oppdager at batteriet på enheten din vil gå tom før møtets planlagte sluttidspunkt, blir du varslet om å bytte til bare lydmodus. Ellers bruker du disse trinnene til å aktivere bare lydmodus når som helst.

Denne funksjonen er tilgjengelig når du er koblet til møtelyden med alternativet Bruk datamaskin for lyd .

1

Åpne innstillinger fra profilbildet, trykk Video , og kontroller at bare lydmodus er aktivert.

2

Når du er koblet til lyddelen av møtet, sveiper du mot høyre for å slå på modus for bare lyd.

Sveip mot venstre for å slå av modus for bare lyd.

Hvis du ble dempet da du slo på modus for bare lyd, forblir du dempet. Tapp Slå på lyd for å oppheve dempingen.

Hvis du må forlate møtet før det avsluttes, tapper du Forlat møte.