Hvis du blir med i et møte ogWebex-appoppdager at batteriet er lavt, blir du varslet om å bytte til bare lydmodus. Ellers bruker du disse trinnene til å bytte automatisk til ren lydmodus når batterilevetiden går under 15 prosent.

1

Åpne innstillinger fra profilbildetditt, trykk Møter > Generelt, og slå på Bytt automatisk til batterisparingsmodus.

Hvis du automatisk bytter til ren lydmodus under et møte, men du vil slå av modus for bare lyd, sveiper du mot venstre.

Hvis du ble dempet da du slo på modus for bare lyd, forblir du dempet. Tapp Slå på lyd for å oppheve dempingen.

Hvis du må forlate møtet før det avsluttes, trykker du på Forlat møte.