Pokud se připojíte ke schůzce a aplikace Webex zjistí, že se baterie vašeho zařízení vybije před plánovaným časem ukončení schůzky, budete upozorněni, abyste přepnuli do režimu pouze pro zvuk. V opačném případě můžete tento postup kdykoli zapnout režim pouze pro zvuk.

Tato funkce je k dispozici, když jste připojeni ke zvukovému přenosu schůzky pomocí možnosti Použít počítač pro zvuk.

1

Otevřete nastavení z profilového obrázku, klepněte na Video aujistěte se, že je zapnutý režim pouze pro zvuk.

2

Když jete připojeni ke zvukové části schůzky, zatáhněte prstem doprava a zapněte režim pouze pro zvuk.

Přejetím prstem doleva vypnete režim pouze pro zvuk.

Pokud jste byli ztlumení, když jste zapnuli režim pouze pro zvuk, zůstanete ztlumení. Klepnutím Zrušit ztlumení odtlumíte.

Pokud potřebujete schůzku opustit před její ukončením, klepněte na Opustit schůzku.