Pokud se připojíte ke schůzce aAplikace Webexzjistí, že je baterie téměř vybitá, budete upozorněni na přepnutí do režimu pouze se zvukem. V opačném případě můžete pomocí těchto kroků automaticky přepnout do režimu pouze se zvukem, pokud výdrž baterie klesne pod 15 procent.

1

Otevřete nastavení ze svého profilového obrázku, klepněte na Schůzky > obecnéa přepněte na Automaticky přepínat do režimuúspory baterie.

Pokud se během schůzky automaticky přepnete do režimu pouze zvuku, ale chcete režim pouze zvuk vypnout, přejeďte prstem doleva.

Pokud jste byli při zapnutí režimu pouze zvuku ztlumeni, zůstanete ztlumeni. Klepnutím Zrušit ztlumení zrušte ztlumení.

Pokud musíte schůzku opustit před jejím skončením, klepněte na Opustit schůzku.