Ako se uključite u sastanak, a aplikacija Webex otkrije da će se baterija vašeg uređaja isprazniti prije zakazanog vremena završetka sastanka, bit ćete obaviješteni o prelasku u način rada samo za audiozapise. U suprotnom, pomoću ovih koraka u bilo kojem trenutku uključite način rada samo za zvuk.

Ta je značajka dostupna kada ste povezani sa zvukom sastanka pomoću mogućnosti Koristi računalo za zvuk.

1

Otvorite postavke sa slike profila, dodirnite Videozapis iprovjerite je li uključen način rada samo za zvuk.

2

Dok ste povezani sa zvučnim dijelom sastanka, prijeđite prstom udesno da biste uključili način rada samo za zvuk.

Prijeđite prstom ulijevo da biste isključili način rada samo za zvuk.

Ako ste bili isključeni kada ste uključili način rada samo za zvuk, ostajete isključeni. Dodirnite Uključi zvuk za ponovno uključivanje zvuka.

Ako morate napustiti sastanak prije nego što završi, dodirnite Napusti sastanak.