Ako se pridružite sastanku i Webex aplikacija otkrije da vam je baterija prazna, bit ćete obaviješteni da se prebacite na način rada samo za zvuk. U suprotnom, koristite ove korake da biste se automatski prebacili na način rada samo za zvuk kada vam baterija padne ispod 15 posto.

Otvorite postavke sa svoje profilne slike , dodirnite Sastanci > general , i uključite Automatski se prebacite na način rada za uštedu baterije .

Ako se tijekom sastanka automatski prebacite na način rada samo za zvuk, ali želite isključiti način rada samo za zvuk, prijeđite prstom ulijevo.

Ako ste isključili zvuk kada ste uključili način rada samo za zvuk, ostat ćete isključeni. DodirniteUključi zvuk uključiti zvuk.

Ako morate napustiti sastanak prije nego što završi, dodirnite Napusti sastanak .