Ako se uključite u sastanak iAplikacija Webexotkrije da vam je baterija slaba, primit ćete obavijest da se prebacite u način rada samo za zvuk. U suprotnom, pomoću ovih koraka automatski se prebacite u način rada samo za zvuk kada vam trajanje baterije padne ispod 15 posto.

1

Otvorite postavke s profilne slike, dodirnite Sastanci > Općenitoi uključite Automatski prijeđi na način rada za uštedu baterije.

Ako se tijekom sastanka automatski prebacite u način rada samo za zvuk, ali želite isključiti način rada samo za zvuk, prijeđite prstom ulijevo.

Ako ste isključili zvuk kada ste uključili način rada samo za zvuk, ostajete isključen. Dodirnite Uključi zvuk da biste ponovno uključili zvuk.

Ako morate napustiti sastanak prije nego što završi, dodirnite Napusti sastanak.