Ako se pridružite sastanku, a aplikacija Webex otkrije da vam je baterija na izmaku, dobićete obaveštenje da pređete u režim samo sa zvukom. U suprotnom, koristite ove korake da biste se automatski prebacili u režim samo sa zvukom kada vam nivo baterije padne ispod 15 procenata.

Otvorite podešavanja sa slike profila, dodirnite stavku "Sastanci > opšte" i uključite opciju "Automatski prebaci na režim uštede baterije".

Ako se automatski prebacite u režim samo sa zvukom tokom sastanka, ali želite da isključite režim samo za zvuk, prevucite nalevo.

Ako vam je isključen zvuk kada ste uključili režim samo sa zvukom, ostate isključeni. Dodirnite Ponovo uključi zvuk da biste ponovo uključili zvuk.

Ako morate da napustite sastanak pre nego što se završi, dodirnite "Napusti sastanak".