Ako se pridružite sastanku, a Aplikacija Webex otkrije da će se baterija uređaja isprazniti pre planiranog vremena završetka sastanka, bićete obavešteni da se prebacite u režim samo za zvuk. U suprotnom, koristite ove korake da biste uključili režim samo za zvuk u bilo kom trenutku.

Ova funkcija je dostupna kada ste povezani sa zvukom sastanka pomoću opcije "Koristi računar za zvuk".

1

Otvorite postavke sa slike profila, dodirnite videoi uverite se da je režim samo za zvuk preklopljen.

2

Dok ste povezani sa audio delom sastanka, brzo prevucite nadesno da biste uključili režim samo za zvuk.

Brzo prevucite prstom nalevo da biste isključili režim samo za zvuk.

Ako ste bili privremeno isključeni kada ste uključili režim samo za zvuk, ostajete prigušeni. Tapnite Ponovo uključi zvuk da biste ih otkačili.

Ako je potrebno da napustite sastanak pre nego što se završi, tapnite na dugme Napusti sastanak.