Якщо ви приєдналися до наради тапрограмі Webexвиявляє, що акумулятора не вистачає, ви отримуєте сповіщення про перехід у режим лише аудіо. В іншому випадку виконайте ці кроки, щоб автоматично перейти в режим лише аудіо, коли час автономної роботи стане нижче 15 відсотків.

1.

Відкрийте настройки із зображенняпрофілю, торкніться елемента Наради > загальніта встановіть перемикач Автоматично переключатися на режимзбереження заряду акумулятора.

Якщо під час наради ви автоматично переходите в режим лише аудіо, але бажаєте вимкнути режим лише для аудіо, проведіть пальцем уліво.

Якщо під час увімкнення режиму лише для аудіо ви вимкнуто, ви залишаєтеся вимкненими. Торкніться Увімкнути звук , щоб увімкнути звук.

Якщо потрібно вийти з наради до її завершення, торкніться елемента Вийти з наради.