Uživatelé se musí přihlásit na web služby Webex, aby mohli zobrazit záznam, je-li odstraněn veřejný odkaz.

1

V levém navigačním panelu vyberte možnost Zápisy.

Na stránce Mé zaznamenané schůzky můžete zobrazit záznamy všech schůzek, událostí a školení Webex, které jste hostovali a zaznamenali.

Mé zaznamenané schůzky
2

Vedle názvu nahrávky vyberte Sdílení Sdílet.

3

V dialogovém okně Sdílet záznam vytvořte podrobnosti e-mailu, který chcete odeslat:

  • Zadejte e-mailové adresy jednotlivých příjemců oddělené čárkami.

  • Zadejte číslo, které chcete zahrnout.

  • Zvolte, kdo může záznam zobrazovat. Pokud chcete někdy zpřístupnit záznam všem uživatelům, kteří mají k odkazu přístup, vyberte, Přepni zda chcete odkaz zakázat, a pak vyberte OK.

  • Chcete-li zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu k záznamu, zaškrtněte pole Ochrana heslem a zadejte heslo, které musí příjemci zadat pro přehrání záznamu.

4

Klepněte na příkaz Uložit.

Každému příjemci je odeslán e-mail obsahující odkaz na záznam.
E-mailová zpráva s odkazem záznamu