Proměnné e-mailu šablony pro Webex Meetings

Následující tabulka uvádí seznam a definice všech proměnných použitých v šablonách e-mailu pro Webex Meetings. Další informace o jednotlivých proměnných použitých v jednotlivých šablonách viz Matice proměnné šablony e-mailu pro Webex Meetings.


 • Ačkoli se některé proměnné objevují v několika šablonách e-mailu, každá proměnná je jedinečná pro svou vlastní šablonu. Proměnné nejsou sdíleny napříč šablonami.

 • Každá šablona e-mailu obsahuje vlastní sadu proměnných. Kopírování a vkládání proměnných mezi předmětem e-mailu a vlastním textem nebo z jedné šablony do druhé není podporováno.

Proměnná

Popis

Používané šablony

%HostEmail%

E-mailová adresa uživatele.

Více

%ForwardSubjectDesc%

Text v řádku Předmět u e-mailu schůzky

Pozvání k registraci ke schůzce

%Topic%

Téma schůzky

Více

%ForwardDesc%

Text popisu schůzky

Pozvání k registraci ke schůzce

%HostName%

Celé jméno hostitele schůzky

Více

%HostName%

Celé jméno hostitele schůzky

Více

%HostDisclaimer%

Text zřeknutí se zodpovědnosti použitý v zápatí šablon pro hostitele schůzek

Více

%MeetingDateOrRecurrence%

Případné informace o datu nebo opakování schůzky

Pozvání k registraci ke schůzce

%TimeZone%

Časové pásmo schůzky

Více

%PKIDescription%

Popis infrastruktury veřejného klíče. Tato položka se zobrazí v šabloně pouze v případě, že je pro váš web povolena možnost PKI.

Pozvání k registraci ke schůzce

%LyncURI%

Odkaz na aplikaci Skype pro firmy (identifikátor URI SIP)

Informace o schůzce MC pro účastníka (nástroje ke zvýšení produktivity)

Pozvání na schůzku ve stavu progress_PR (nástroje ke zvýšení produktivity)

%MeetingInfoURL%

Adresa URL poskytující informace o schůzce

Více

%MeetingInfoInOtherTimezone%

Informace o schůzce zadané v jiném časovém pásmu, než ve kterém byla původně naplánována

Více

%ServiceNameURL%

Adresa URL názvu služby (např. Webex Meetings)

Pozvání k registraci ke schůzce

%HostPhone%

Telefonní číslo uživatele, který je hostitelem

Více

%PromotionFreeTrialDescription%

Popis libovolného propagačního textu pro bezplatnou zkušební verzi aplikace Webex Meetings

Více

%PromotionFreeTrialURL%

Adresa URL propagačního textu bezplatné zkušební verze

Více

%EmailFooter%

Značkový text zápatí používaný ve všech e-mailech

Více

%Disclaimer%

Cisco Webex text v zápatí aplikace

Více

%AttendeeName%

Jméno účastníka schůzky

Více

%MeetingTime%

Čas plánované schůzky

Více

%MeetingNumber%

Identifikační číslo přiřazené ke schůzce

Více

%MeetingDate%

Datum konání schůzky

Více

%MeetingNumberLabel%

Textový štítek, který předchází proměnné %MeetingNumber% (např. „Číslo schůzky:“)

Více

%MeetingNumberLabelWithValue%

Kombinace popisku čísla schůzky a čísla schůzky

Více

%MeetingNumberNS%

Identifikační číslo přiřazené ke schůzce (bez mezery mezi čísly)

Více

%PersonalRoomID%

Jedinečný identifikátor uživatele v adrese URL soukromé místnosti

Pozvání na schůzku ve stavu Progress_PR (nástroje ke zvýšení produktivity)

%MeetingPasswordLabel%

Textový štítek, který předchází proměnné %MeetingPassword% (např. „Číslo schůzky:“)

Více

%MeetingPassword%

Heslo schůzky

Více

%PasswordDesc%

Popis použití hesla

Více

%AlternateHostDescription%

Popis alternativního hostitele schůzky (pokud existuje)

Více

%JoinMeetingTitle4SmartPhone%

Text názvu schůzky při zobrazení na chytrém telefonu

Více

%TeleconferenceAttendeeDesc%

Popis účastníků připojujících se prostřednictvím telekonference

Více

%TeleconferenceInfoAttendeeNN%

Popis účastníků připojujících se prostřednictvím telekonference

Více

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Zpráva označující účastníkům před připojením ke schůzce za účelem ověření rozsáhlé podpory přehrávače médií

Více

%Meeting Link%

Odkaz na stránku schůzky (ze kterého se účastníci mohou připojit ke schůzce)

Více

%iPhoneJoinMeetingDesc%

Pokyny pro uživatele pro připojení ke schůzce z iPhonu

Více

%PKI Information%

Informace o infrastruktuře veřejného klíče. Tyto informace budou k dispozici, pokud je pro váš web zřízena možnost PKI .

Více

%TeleconferenceDesc%

Popis telekonference

Více

%TeleconferencingInfo%

Informace o telekonferenci včetně čísel telekonference atd.

Více

%TeleconferenceHostDesc%

Textový štítek, který zpracovává informace o telefonu

Více

%TeleconferenceInfoHostNN%

Informace o telefonu

Více

%Recording Disclaimer%

Text zákonného vyloučení odpovědnosti Cisco Webex týkající se záznamu schůzky

Více

%UCFHostVerifyPlayers%

Zpráva označující hostitelům před připojením ke schůzce za účelem ověření rozsáhlé podpory přehrávače médií

Více

%ConfCallModerator%

Informace o moderátovi konferenčního hovoru

Více

%TeleconferenceInfoAttendee%

Informace o účastníkovi telekonference

Informace o schůzce MC Tele pro účastníka

%ConfCallParticipant%

Informace o účastníkovi konferenčního hovoru

Informace o schůzce MC Tele pro účastníka

%TeleconferenceInfoHost%

Informace o hostiteli telekonference

Informace o schůzce MC Tele pro hostitele

%iCalendarText%

Informace o přidávání schůzek do aplikace iCalendar

Informace o schůzce byly aktualizovány

%DownloadToCalendarLink%

Odkaz ke stažení schůzky do aplikace iCalendar

Informace o schůzce byly aktualizovány

%AttendeeJoinSection%

Informace o podrobnostech, které mají být poskytnuty účastníkovi pro připojení ke schůzce.

Informace o schůzce byly aktualizovány

%MeetingManagerSetUpDesc%

Informace o domluvení schůzky s manažerem

Registrace schůzky potvrzena

%SetupURL%

Adresa URL pro domluvení schůzky s manažerem

Registrace schůzky potvrzena

%DateTime%

Informace o datu a času schůzky

Více

%DateTimeList%

Informace o datu a času (např. plán) pro schůzky, které byly přeplánovány. Tyto schůzky vyžadují povinné registrace.

Schůzka vyžadující přeplánování registrace

%PhoneContactInfo%

Kontaktní telefonní číslo hostitele pro schůzky, které byly přeplánovány

Schůzka vyžadující přeplánování registrace

%ActionOnAudioMeeting%

Popisuje hostiteli, jak spustit zvukovou část schůzky

Více

%ActionOnAudioMeetingAttendee%

Popisuje účastníkovi, jak se připojit ke zvukové části schůzky

Více

%TPInformationIcs%

Informace o řešení TelePresence

Více

%JoinByPhoneIcs%

Informace o zvuku pro účastníka včetně telefonních čísel pro připojení zvuku

Více

%HostMeetingPasswordIcs%

Heslo pro schůzku nastavené hostitelem schůzky.

Zobrazí se v šabloně hostitele

Informace o shcůzce MC pro hostitele (nástroje ke zvýšení produktivity)

%HostDisclaimerIcs%

Text zřeknutí se zodpovědnosti použitý v zápatí šablon pro hostitele schůzek

Více

%AttendeeJoinByPhoneIcs%

Informace o telefonním čísle pro vytočení pro připojení k jednání.

Zobrazuje se v šabloně účastníka

Informace o schůzce MC pro účastníka (nástroje ke zvýšení produktivity)

%MeetingPassword%

Heslo pro schůzku nastavené hostitelem schůzky.

Zobrazuje se v šabloně účastníka

Více

%DisclaimerIcs%

Text zřeknutí se zodpovědnosti použitý v zápatí šablon pro účastníky

Více

%AlternateHostDescriptionIcs%

Popis alternativního hostitele schůzky (pokud existuje)

Informace o schůzce MC pro účastníka

%JoinByPhoneEntHtml%

Informace pro připojování pouze pomocí telefonu (text e-mailu HTML)

Více

%JoinByPhoneEntText%

Informace pro připojování pouze pomocí telefonu (prostý text e-mailu)

Více

%TPJoinDescriptionHtml%

Informace připojení z videosystému (text e-mailu ve formátu HTML)

Více

%TPJoinDescriptionText%

Informace připojení z videosystému (prostý text e-mailu)

Více

Proměnné e-mailu šablony pro podnik

Následující tabulka uvádí seznam a definice všech proměnných použitých v šablonách e-mailu pro podnik. Další informace o jednotlivých proměnných použitých v jednotlivých šablonách viz Matice proměnné šablony e-mailu pro podnik.

 • Ačkoli se některé proměnné objevují v několika šablonách e-mailu, každá proměnná je jedinečná pro svou vlastní šablonu. Proměnné nejsou sdíleny napříč šablonami.

 • Každá šablona e-mailu obsahuje vlastní sadu proměnných. Kopírování a vkládání proměnných z jedné šablony do druhé není podporováno.

  Proměnná

  Popis

  Používané šablony

  %AccountActivationURL%

  Adresa URL, na níž může uživatel aktivovat účet Webex

  Automatizované odezvy na neaktivované uživatele, vícenásobné

  %AccountPassword%

  Heslo k účtu Webex zákazníka

  Automatizované odezvy na uživatele

  %AdminName%

  Název správce webu pracoviště Webex

  Více

  %allocation queue%

  Fronta WebACD použitá v pravidle přidělení

  Email s oznámením o chybě v pravidle přidělení WebACD

  %ApproveURL%

  Adresa URL ke schválení požadavku na heslo

  Požadavek na heslo

  %BillingEnd%

  Koncové datum fakturačního období pro předplatné ke službě

  Více

  %BrandName%

  Název značky webu se službami Webex zákazníka, například: customer.webex.com

  Automatizované odezvy na uživatele

  %CallInPhoneNumber%

  Telefonní číslo, které pozvaní ke schůzce musí vytočit, chtějí-li se připojit ke schůzce

  Více

  %ChangePassword%

  Adresa URL nebo odkaz umožňující uživatelům měnit hesla

  Upozornění na požadavek zapomenutého hesla za účelem změny hesla

  %ChangePasswordLink%

  Adresa URL nebo odkaz umožňující uživatelům měnit hesla

  Více

  %Comments%

  Konfigurovatelný text pro vyhledávání dalších komentářů od uživatele nebo hostitele

  Zpětná vazba pro hostitele jedna, vícenásobná

  %CompanyName%

  Název společnosti, která je předplatitelem služby

  Více

  %ComputerName%

  Název počítače, ve kterém je požadována aplikace Access Anywhere

  Požadována aplikace Access Anywhere

  %ConfID%

  Jedinečné číselné ID konference na tomto webu.

  Více

  %ConfirmationUrl%

  Adresa URL nebo odkaz umožňující uživatelům potvrzování svých účtů Webex

  Požadovat e-mail s potvrzením

  %ConfName%

  Název (téma) konference.

  Více

  %ConfirmWords%

  Text popisující proces potvrzení účtu

  Požadovat e-mail s potvrzením

  %Content%

  Komentáře zaslané uživatelem jako součást zpětné vazby o službě (do skupiny podpory služby)

  Více

  %CSRs%

  Jména zástupců oddělení služeb zákazníkům

  E-mail se zanecháním zprávy, vícenásobný

  %CustomerEmail%

  E-mailová adresa zákazníka

  E-mail se zanecháním zprávy, vícenásobný

  %CustomerName%

  Jméno zákazníka Webex

  Více

  %CustomerPhone%

  Telefonní číslo zákazníka

  E-mail se zanecháním zprávy, vícenásobný

  %Date%

  Datum poskytnutí zpětné vazby

  Více

  %DateTime%

  Datum a čas, kdy byl požadavek na podporu zařazen do fronty

  Více

  %DeactivatedNumber%

  Počet dní, po které byl účet neaktivní

  Oznámení o deaktivovaném účtu

  %DomainID%

  Doména, ve které je web zřízen.

  E-mailové upozornění na selhání kritické úlohy

  %DownloadCscFileURL%

  Text a adresa URL pro stažení souboru exportu

  Více

  %DownloadErrorLogURL%

  Text a adresa URL pro stažení chybového protokolu pro import nebo export

  Více

  %DownloadToCalendarLink%

  Adresa URL pro uživatele, kteří chtějí stáhnout informace o schůzce do režimu offline do vlastního formátu kalendáře. Tato možnost je povinná pro použití aplikace iCal s Lotus Notes.

  Více

  %DownloadToCalendarURL%

  Adresa URL nebo odkaz pro uživatele, kteří chtějí stáhnout informace o schůzce do režimu offline do vlastního formátu kalendáře.

  Více

  %Duration%

  Doba trvání záznamu nebo schůzky

  Upozornění na dostupný záznam

  %Edit Recording URL%

  Adresa URL pro úpravu informací o záznamu a možnosti řízení přehrávání.

  Upozornění na dostupný záznam

  %Email%

  E-mailová adresa

  Více

  %Email Address%

  Kontaktní e-mailová adresa osoby, která sdílí záznamy schůzek

  Sdílet záznamy

  %EmailConfirmLink%

  Adresa URL nebo odkaz umožňující uživateli potvrzování změn e-mailové adresy v jejich účtu Webex

  Potvrzení změny účtu Webex

  %EmailFooter%

  Značkový text zápatí používaný ve všech e-mailech

  VŠE

  %EndingTime%

  Čas dokončení schůzky s platbou za použití (dle dodání fakturačních informací po schůzce)

  Více

  %EntryLinkURL%

  Adresa URL nebo odkaz směřující na vstupní formulář WebACD pro požadavky zákazníků

  Chybějící e-mail u fronty WebACD

  %ErrorCode%

  Kód chyby události směrování WebACD

  Email s oznámením o chybě při směrování WebACD

  %ErrorMessage%

  Chybová zpráva vysvětlující povahu selhání úlohy

  E-mailové upozornění na selhání kritické úlohy

  %ExportFileName%

  Název exportovaného souboru.

  Oznámení o dokončeném nebo přerušeném exportu

  %ExportStatusPageURL%

  Adresa URL stránky stavu exportu. Zobrazuje stav požadavku: zařazeno do fronty, probíhá, přerušeno nebo dokončeno.

  Oznámení o dokončeném nebo přerušeném exportu

  %FailCount%

  Celkový počet záznamů, které nelze načíst

  Více

  %FailedAccountDetail%

  Podrobnosti o účtech, které během události správy webu nebyly úspěšně změněny

  Normální podmínka vylepšení funkce zabezpečení hesla

  %FailedNumber%

  Počet neúspěšných pokusů o přihlášení uživatelem Webex

  Oznámení o zablokovaném účtu, vícenásobné

  %FinishDate%

  Datum ukončení zpracování odeslaného požadavku

  Více

  %FinishTime%

  Čas ukončení zpracování odeslaného požadavku

  Více

  %FirstName%

  Křestní jméno majitele účtu Webex

  Více

  %FullName%

  Celé jméno uživatele Webex.

  Požadována aplikace Access Anywhere

  %HostEmail%

  E-mailová adresa aplikace Webex Meetings.

  Více

  %HostName%

  Celé jméno hostitele schůzky

  Více

  %HostName%

  Celé jméno hostitele schůzky

  Oznámení při přihlášení k účtu správce webu, více šablon

  %HostID%

  Číslo ID hostitele schůzky

  Oznámení o selhání automatického nahrávání

  %HostMeetingInfoURL%

  Adresa URL nebo odkaz umožňující hostiteli schůzky upravit schůzku

  Více

  %hostpassword%

  Heslo poskytnuté s oznámením o nastavení nového účtu

  Více

  %iCalendarText%

  Textové pokyny pro stažení verze iCal o informacích o schůzce

  Více

  %ImportStatusPageURL%

  Adresa URL stránky stavu importu. Zobrazuje stav požadavk na importu: čeká na vyřízení, zařazeno do fronty, přerušeno nebo dokončeno

  Oznámení o dokončeném nebo přerušeném importu

  %ImportFileName%

  Název souboru, pro který byl zadán požadavek na import

  Oznámení o dokončeném nebo přerušeném importu

  %InvoiceNumber%

  Číslo faktury dodané s nákupní příjemkou

  Více

  %JobID%

  ID úlohy (bude představovat ID kritické úlohy, která se nezdařila)

  E-mailové upozornění na selhání kritické úlohy

  %JobType%

  Typ úlohy (udává typ kritické úlohy, která se nezdařila – import nebo export)

  E-mailové upozornění na selhání kritické úlohy

  %LastName%

  Příjmení vlastníka účtu Webex

  Více

  %MeetingCost%

  Náklady na schůzku s platbou za použití (kromě daně)

  Více

  %MeetingDate%

  Datum konání schůzky

  Více

  %MeetingDateOrRecurrence%

  Datum konání schůzky nebo informace o opakování schůzky

  Více

  %MeetingNumber%

  Číslo ID přiřazené ke schůzce

  Více

  %Meeting Password%

  Heslo pro schůzku nastavené hostitelem schůzky

  Více

  %MeetingTime%

  Čas plánované schůzky

  Více

  %N%

  Počet dní, po jejichž uplynutí vyprší platnost dočasného hesla (dodaného s požadavkem na změnu hesla)

  Obnovit heslo

  %NewEmail%

  E-mailová adresa účtu Webex po změně e-mailové adresy

  Potvrzení změny účtu Webex

  %NewSuccessCountAdded%

  Zobrazuje počet nových úspěšně přidaných záznamů (označuje úspěšný import)

  Oznámení o dokončeném nebo přerušeném importu, vícenásobné

  %NewSuccessCountUpdated%

  Zobrazuje počet úspěšně aktualizovaných záznamů (označuje, že databáze byla úspěšně aktualizována importovanými záznamy)

  Oznámení o dokončeném nebo přerušeném importu, vícenásobné

  %NO%

  Procento celkového zbývajícího místa úložiště pro záznamy, které má daný web k dispozici

  Upozornění na úložnou kapacitu pro mediální soubory

  %OldEmail%

  E-mailová adresa účtu Webex před změnou e-mailové adresy

  Potvrzení změny účtu Webex

  %OptionName%

  Název možnosti, kterou správce pracoviště změnil

  Více

  %PasswordOrLink%

  Heslo nebo odkaz na heslo (poskytnuto po obnovení hesla)

  Obnovit heslo

  %PaymentURL%

  Adresa URL nebo odkaz umožňující zákazníkovi zakoupit nebo rozšířit služby předplatného

  Více

  %PeopleMinutes%

  Kombinovaný čas účasti všech účastníků schůzky s platbou za použití

  Více

  %percentage%

  Procento hovorů přidělených do fronty WebACD

  Email s oznámením o chybě v pravidle přidělení WebACD

  %Performance%

  Konfigurovatelný text pro vyhledávání zpětné vazby uživatele o výkonu schůzky

  Zpětná vazba pro hostitele jedna, vícenásobná

  %Personalized Message%

  Zpráva, kterou může hostitel přizpůsobit a zahrnout při sdílení záznamů

  Sdílet záznamy

  %ProductivityToolBenefit%

  Text popisující přínos nástrojů ke zvýšení produktivity Webex

  Více

  %PpuEmail%

  E-mailová adresa kontaktní osoby technické podpory pro případ, že uživatel zvolil účet s platbou za použití.

  Více

  %PpuPhone%

  Telefonní číslo kontaktní osoby technické podpory pro případ, že uživatel zvolil možnost pro účet s platbou za použití.

  Více

  %PpuSupportHours%

  Pracovní doba kontaktní osoby technické podpory pro případ, že uživatel zvolil možnost pro účet s platbou za použití.

  Více

  %Profile%

  Profil uživatele

  Zpětná vazba pro hostitele jedna, vícenásobná

  %Question%

  Otázka kladená zákazníkem

  E-mail se zanecháním zprávy, vícenásobný

  %QueueName%

  Název fronty pro zpracování požadavků / zpráv zákaznické podpory

  E-mail se zanecháním zprávy, vícenásobný

  %ReactivateActMsg%

  Pokyny pro opětovnou aktivaci zablokovaného účtu Webex

  Oznámení o zablokovaném účtu

  %Recording Info URL%

  Adresa URL pro zobrazení informací o záznamu, jako jsou např. možnosti pro umožnění uživatelům stáhnout záznam a související informace o záznamu.

  Upozornění na dostupný záznam

  %Recording Link%

  Adresa URL nebo odkaz, kde je záznam dostupný pro přehrávání z webu služeb Webex.

  Upozornění na dostupný záznam

  %Recording Time%

  Čas zahájení záznamu.

  Upozornění na dostupný záznam

  %recursive sub-queue%

  Dílčí fronta přiřazila rekurzivní přidělení prostřednictvím chybného pravidla přidělení

  Email s oznámením o chybě v pravidle přidělení WebACD

  %Reliability%

  Konfigurovatelný text pro vyhledávání zpětné vazby uživatele o spolehlivosti schůzky

  Zpětná vazba pro hostitele jedna, vícenásobná

  %Request%

  Název požadavku

  Více

  %RequestEnd%

  Stav požadavku na import nebo export

  Více

  %Request_Status%

  Stav požadavku

  Více

  %ScheduledMeeting%

  Označuje, zda má uživatel nějaké plánované schůzky.

  Oznámení o zablokovaném účtu, vícenásobné

  %ServerName%

  Název serveru, na kterém byla schůzka hostována

  Zpětná vazba pro hostitele jedna, vícenásobná

  %Service Center%

  Adresa URL webu služeb Webex

  Upozornění na dostupný záznam, vícenásobné

  %ServiceName%

  Obchodní název službyWebex, (např. Webex Meetings, Webex Training, Webex Support atd.)

  Více

  %Service Recording URL%

  Adresa URL webu služby Webex, kde mohou uživatelé zobrazit všechny záznamy dostupné na webu

  Upozornění na dostupný záznam

  %ServiceType%

  Typ služby Webex

  Více

  %ServiceURL%

  Adresa URL webu služeb Webex

  Informace o nastavení aplikace Access Anywhere

  %Setup%

  Konfigurovatelný text pro vyhledávání zpětné vazby uživatele o náročnosti zřízení schůzky

  Zpětná vazba pro hostitele jedna, vícenásobná

  %SiteAdminHomePageURL%

  Adresa URL nebo odkaz na domovskou stránku správy webu

  Požadavek na oprávnění pro služby

  %SiteAdminName%

  Název správce webu pracoviště Webex

  Oznámení o deaktivovaném účtu, vícenásobné

  %SiteBrandName%:

  Adresa URL webu služeb Webex zákazníka, například: http://customer.webex.com

  Automatizované odezvy na uživatele

  %SiteHomePageURL%

  Adresa URL domovské stránky webu služeb Webex

  Oznámení při přihlášení k účtu správce webu

  %SiteID%

  Jedinečné číselné ID webu (tyto informace jsou odeslány správci webu)

  E-mailové upozornění na selhání kritické úlohy

  %SiteURL%

  Adresa URL webu služeb Webex

  Oznámení při přihlášení k účtu správce webu

  %StartingTime%

  Čas zahájení schůzky s platbou za zobrazení (dle dodání fakturačních informací po schůzce)

  Více

  %Status%

  Předběžný stav uživatele, který si zaregistroval účet u aplikace Webex. „Stav“ je „Přijato“ nebo „Odmítnuto“ v závislosti na kritériích pro přijetí/odmítnutí pro funkci přihlášení u správce webu.

  Oznámení při přihlášení k účtu správce webu

  %StatusAction%

  Akce, kterou musí správce webu provést při požadavku uživatele na účet Webex buď „Přijmout“, nebo „Odmítnout“

  Oznámení při přihlášení k účtu správce webu

  %SubmitDate%

  Datum odeslání požadavku

  Více

  %SubmitTime%

  Čas odeslání požadavku

  Více

  %Subject%

  Text, který má být použit v řádku předmětu

  Více

  %subtype%

  Typ předplatného související s novým účtem

  Více

  %SuccessCount%

  Počet účtů, které během události správy webu byly úspěšně změněny

  Normální podmínka vylepšení funkce zabezpečení hesla

  %SupportEmail%

  E-mailová adresa technické podpory pro službu Webex

  Více

  %SupportPhone%

  Telefonní číslo technické podpory pro službu Webex

  Více

  %ServiceNameURL%

  Adresa URL názvu služby (např. MC, SC, TC atd.)

  Více

  %SiteAdminEmail%

  E-mailová adresa správce pracoviště

  Více

  %SiteAdminPhoneContactInfo%

  Telefonní číslo správce pracoviště

  Více

  %Tax%

  Náklady na daň z prodeje nákupu

  Více

  %TechSupportEmailAddress%

  Značková e-mailová adresa technické podpory v aplikaci Webex.

  Automatizované odezvy na uživatele

  %TeleconferenceCost%

  Náklady na část telekonference schůzky s platbou za použití

  Více

  %TeleconferenceName%

  Název přiřazený telekonferenci hostitelem

  Více

  %TeleconferencingInfo%

  Informace o telekonferenci pro uživatele. Nelze konfigurovat.

  Více

  %TeleconferencingMinutes%

  Počet minut telekonference použitý v rámci schůzky s platbou za zobrazení

  Více

  %TimeZone%

  Časové pásmo, ve kterém je naplánována schůzka. Časové pásmo může konfigurovat hostitel schůzky

  Více

  %Topic%

  Téma schůzky

  Více

  %Topic Name%

  Název tématu, pro které je záznam dostupný pro přehrávání z webu služeb Webex.

  Upozornění na dostupný záznam

  %TotalCost%

  Celkové náklady na schůzku s platbou za zobrazení, včetně nákladů na schůzku, telekonferenci a DPH

  Více

  %TotalCount%

  Celkový počet načtených záznamů

  Více

  %TrialEnd%

  Koncové datum zkušebního předplatného ke službě Webex

  Více

  %URL%

  Adresa URL odkazuje na webovou stránku nebo na jiné umístění

  Všichni

  %UserEmail%

  E-mailová adresa účtu Webex

  Více

  %UserList%

  Seznam uživatelských účtů na webu služeb Webex, které byly deaktivovány

  Oznámení o deaktivovaném účtu, vícenásobné

  %UserName%

  „Uživatelské jméno“ uživatele pro přihlášení ke službám Webex

  Informace o nastavení aplikace Access Anywhere

  %username%

  „Uživatelské jméno“ uživatele pro přihlášení ke službám Webex

  Uvítací e-maily ze služby Webex Service_CMR

  %WaitTime_Not%

  Délka čekání požadavku ve frontě před spuštěním oznámení

  E-mail s oznámením o čekání

  %WaitTime_Tsh%

  Odhadovaná doba čekání na zpracování požadavku a jeho vyřešení ze strany CSR

  E-mail se zanecháním zprávy, vícenásobný