Variabler for e-postmaler for Webex Meetings

Tabellen nedenfor viser og definerer alle variablene som brukes i e-postmalene for Webex Meetings. Hvis du vil ha mer informasjon om de individuelle variablene som brukes i hver mal, se Matrise for variabel for e-postmal for Webex Meeting.


 
 • Selv om noen variabler vises i flere e-postmaler, er hver variabel unik for sin egen mal. Variabler deles ikke på tvers av maler.

 • Hver e-postmal inneholder sitt eget sett med variabler. Kopiering og innliming av variabler mellom e-postemnet og brødteksten, eller fra én mal til en annen, støttes ikke.

Variabel

Beskrivelse

Maler som brukes

%HostEmail%

E-postadressen til brukeren.

Flere

%ForwardSubjectDesc%

Tekst på emnelinjen i møte-e-posten

Invitasjon til å registrere seg for et møte

%Topic%

Møtetema

Flere

%ForwardDesc%

Beskrivelsestekst for møtet

Invitasjon til å registrere seg for et møte

%HostName%

Fullt navn på møteverten

Flere

%Host Name%

Fullt navn på møteverten

Flere

%HostDisclaimer%

Ansvarsfraskrivelsestekst som brukes i bunnteksten på maler for møteverter

Flere

%MeetingDateOrRecurrence%

Eventuell møtedato eller regelmessighetsinformasjon

Invitasjon til å registrere seg for et møte

%TimeZone%

Tidssone for møtet

Flere

%PKIDescription%

Beskrivelse av infrastrukturen for fellesnøkkel. Dette vises bare i malen når PKI-alternativet er aktivert for nettstedet.

Invitasjon til å registrere seg for et møte

%LyncURI%

Skype for Business-kobling (SIP URI)

Informasjon om MC-møte for deltaker (produktivitetsverktøy)

Invitasjon til møte iprogress_ PR (Produktivitetsverktøy)

%MeetingInfoURL%

URL-adresse som inneholder møteinformasjonen

Flere

%MeetingInfoInOtherTimezone%

Møteinformasjon i en annen tidssone enn den som den opprinnelig var planlagt i

Flere

%ServiceNameURL%

URL-adressen til tjenestenavnet (f.eks. Webex Meetings)

Invitasjon til å registrere seg for et møte

%HostPhone%

Telefonnummeret til brukeren som er verten

Flere

%PromotionFreeTrialDescription%

Beskrivelse av kampanjetekst for en gratis prøveversjon av Webex Meetings

Flere

%PromotionFreeTrialURL%

URL-adressen til kampanjeteksten for den gratis prøveversjonen

Flere

%EmailFooter%

Merkevarebunntekst som brukes i alle e-postmeldinger

Flere

%Disclaimer%

Webex juridisk ansvarsfraskrivelsestekst brukt i bunnteksten

Flere

%AttendeeName%

Navn på møtedeltakeren

Flere

%MeetingTime%

Tidspunktet da møtet er planlagt

Flere

%MeetingNumber%

Identifikasjonsnummer som er tilordnet møtet

Flere

%MeetingDate%

Datoen da møtet vil finne sted

Flere

%MeetingNumberLabel%

Tekstetikett som kommer før%MeetingNumber% variabel (f.eks. «Møtenummer:»)

Flere

%MeetingNumberLabelWithValue%

Kombinasjon av en møtenummeretikett og et møtenummer

Flere

%MeetingNumberNS%

Identifikasjonsnummer som er tilordnet møtet (ingen mellomrom mellom numre)

Flere

%PersonalRoomID%

Unik identifikator for brukeren i URL-adressen til personlig rom

Invitasjon til et møte i Progress_PR (produktivitetsverktøy)

%MeetingPasswordLabel%

Tekstetikett som kommer før%MeetingPassword% variabel (f.eks. «Møtepassord:»)

Flere

%MeetingPassword%

Møtepassord

Flere

%PasswordDesc%

Beskrivelse av hvordan du bruker passordet

Flere

%AlternateHostDescription%

Beskrivelse av møtets eventuelle alternative vert

Flere

%JoinMeetingTitle4SmartPhone%

Titteltekst for møte når den vises på smarttelefoner

Flere

%TeleconferenceAttendeeDesc%

Beskrivelse av deltakere som blir med via telefonkonferanse

Flere

%TeleconferenceInfoAttendeeNN%

Beskrivelse av deltakere som blir med via en telefonkonferanse

Flere

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Melding som angir at deltakerne skal bekrefte støtte for rik mediespiller før de blir med i møtet

Flere

%Meeting Link%

Kobling til møte-siden (der deltakere kan bli med på møtet)

Flere

%iPhoneJoinMeetingDesc%

Instruksjoner for brukere for å bli med på et møte fra iPhone

Flere

%PKI Information%

Informasjon om infrastrukturen til fellesnøkkel. Denne informasjonen vil være til stede når PKI-alternativet klargjøres for nettstedet ditt.

Flere

%TeleconferenceDesc%

Beskrivelse av telefonkonferansen

Flere

%TeleconferencingInfo%

Informasjon om telefonkonferansen inkludert telefonkonferansenumre osv.

Flere

%TeleconferenceHostDesc%

Tekstetikett som fortsetter med telefoninformasjon

Flere

%TeleconferenceInfoHostNN%

Telefoninformasjon

Flere

%Recording Disclaimer%

Webex juridisk ansvarsfraskrivelsestekst angående opptak av møtet

Flere

%UCFHostVerifyPlayers%

Melding som angir at verter skal bekrefte støtte for rik mediespiller før de blir med i møtet

Flere

%ConfCallModerator%

Informasjon om moderatoren for telefonkonferansen

Flere

%TeleconferenceInfoAttendee%

Informasjon om telefonkonferansedeltakeren

Informasjon om MC-telefonkonferansemøte for deltaker

%ConfCallParticipant%

Informasjon om konferansesamtaledeltakeren

Informasjon om MC-telefonkonferansemøte for deltaker

%TeleconferenceInfoHost%

Informasjon om telefonkonferanseverten

Informasjon om MC-telefonkonferansemøte for vert

%iCalendarText%

Informasjon om å legge til møte i iCalendar

Møteinformasjon oppdatert

%DownloadToCalendarLink%

Kobling for å laste ned møtet til iCalendar

Møteinformasjon oppdatert

%AttendeeJoinSection%

Informasjon om detaljene som skal oppgis for at deltakeren skal bli med på møtet.

Møteinformasjon oppdatert

%MeetingManagerSetUpDesc%

Informasjon om hvordan du konfigurerer Meeting Manager

Møteregistrering bekreftet

%SetupURL%

URL-adresse for å konfigurere Meeting Manager

Møteregistrering bekreftet

%DateTime%

Dato- og klokkeslettinformasjon for møtet

Flere

%DateTimeList%

Informasjon om dato og klokkeslett (dvs. tidsplan) for møter som er planlagt på nytt. Slike møter krever obligatorisk registrering.

Ny planlegging av møte som krever registrering

%PhoneContactInfo%

Telefonnummer til vertens kontaktperson for møter som er planlagt på nytt

Ny planlegging av møte som krever registrering

%ActionOnAudioMeeting%

Beskriver for en vert hvordan vedkommende starter lyddelen av møtet

Flere

%ActionOnAudioMeetingAttendee%

Beskriver for en deltaker hvordan du blir med i lyddelen av møtet

Flere

%TPInformationIcs%

TelePresence-informasjon

Flere

%JoinByPhoneIcs%

Lydinformasjon for deltaker, inkludert telefonnumre for å delta med lyd

Flere

%HostMeetingPasswordIcs%

Møtepassord angitt av møteverten.

Vises i vertsmal

Informasjon om MC-møte for vert (produktivitetsverktøy)

%HostDisclaimerIcs%

Ansvarsfraskrivelsestekst som brukes i bunnteksten på maler for møteverter

Flere

%AttendeeJoinByPhoneIcs%

Telefoninformasjon som skal ringes for å bli med i møtet.

Vises i deltakermal

Informasjon om MC-møte for deltaker (produktivitetsverktøy)

%MeetingPasswordIcs%

Møtepassord angitt av møteverten.

Vises i deltakermal

Flere

%DisclaimerIcs%

Ansvarsfraskrivelsestekst som brukes i bunnteksten på maler for deltakere

Flere

%AlternateHostDescriptionIcs%

Beskrivelse av møtets eventuelle alternative vert

Informasjon om MC-møte for deltaker

%JoinByPhoneEntHtml%

Informasjon for å delta bare via telefon (HTML-brødtekst i e-post)

Flere

%JoinByPhoneEntText%

Informasjon for å delta via telefon (brødtekst i e-post i ren tekst)

Flere

%TPJoinDescriptionHtml%

Informasjon for å delta fra et videosystem (HTML-brødtekst i e-post)

Flere

%TPJoinDescriptionText%

Informasjon for å delta fra et videosystem (brødtekst i e-post i ren tekst)

Flere

Variabler for e-postmal for Enterprise

Tabellen nedenfor viser og definerer alle variablene som brukes i e-postmalene for Enterprise. Hvis du vil ha mer informasjon om de individuelle variablene som brukes i hver mal, se Matrise for variabel for e-postmal for Enterprise.

 • Selv om noen variabler vises i flere e-postmaler, er hver variabel unik for sin egen mal. Variabler deles ikke på tvers av maler.

 • Hver e-postmal inneholder sitt eget sett med variabler. Kopiering og innliming av variabler fra én mal til en annen støttes ikke.

  Variabel

  Beskrivelse

  Maler som brukes

  %AccountActivationURL%

  URL-adresse der brukeren kan aktivere Webex-kontoen

  Automatiserte svar til brukere som ikke er aktivert, flere

  %AccountPassword%

  Passord til kundens Webex-konto

  Automatiserte svar til brukere

  %AdminName%

  Navn på nettstedsadministratoren for Webex-tjenester

  Flere

  %allocation queue%

  WebACD-kø som brukes i allokeringsregelen

  E-post med feilmelding om WebACD-allokeringsregel

  %ApproveURL%

  URL-adresse for å godkjenne passordforespørselen

  Forespørsel om passord

  %BillingEnd%

  Sluttdatoen for faktureringsperioden for tjenesteabonnementet

  Flere

  %BrandName%

  Merkenavn på kundens nettsted for Webex-tjenester, for eksempel: customer.webex.com

  Automatiserte svar til brukere

  %CallInPhoneNumber%

  Telefonnummeret de inviterte må ringe for å bli med i møtet

  Flere

  %ChangePassword%

  URL-adresse eller kobling som gjør det mulig for brukere å endre passordene sine

  Varsel om glemt passordforespørsel – Endre passord

  %ChangePasswordLink%

  URL-adresse eller kobling som gjør det mulig for brukere å endre passordene sine

  Flere

  %Comments%

  Konfigurerbar tekst som ber om flere kommentarer fra brukeren/verten

  Tilbakemelding til vert én, flere

  %CompanyName%

  Navn på firmaet som abonnerer på tjenesten

  Flere

  %ComputerName%

  Navn på datamaskinen der det bes om Access Anywhere

  Access Anywhere ønsket

  %ConfID%

  Unik numerisk ID for konferansen på dette nettstedet.

  Flere

  %ConfirmationUrl%

  URL-adresse eller kobling som gjør det mulig for brukere å bekrefte Webex-kontoene sine

  Krev e-postbekreftelse

  %ConfName%

  Navn (emne) på konferansen.

  Flere

  %ConfirmWords%

  Tekst som beskriver kontobekreftelsesprosessen

  Krev e-postbekreftelse

  %Content%

  Kommentarer som sendes inn av en bruker som en del av tilbakemeldingen om en tjeneste (til tjenestestøttegruppen)

  Flere

  %CSRs%

  Navn på kundeservicerepresentanter

  Forlat e-post med meldinger, flere

  %CustomerEmail%

  Kundens e-postadresse

  Forlat e-post med meldinger, flere

  %CustomerName%

  Navn på Webex-kunden

  Flere

  %CustomerPhone%

  Kundens telefonnummer

  Forlat e-post med meldinger, flere

  %Date%

  Datoen da tilbakemeldingen ble gitt

  Flere

  %DateTime%

  Datoen og klokkeslettet en støtteforespørsel ble lagt i kø

  Flere

  %DeactivatedNumber%

  Antall dager kontoen var inaktiv

  Varsel om deaktivert konto

  %DomainID%

  Domene der nettstedet er klargjort.

  E-postvarsling for mislykket kritisk jobb

  %DownloadCscFileURL%

  Tekst og URL-adresse for å laste ned eksportfilen

  Flere

  %DownloadErrorLogURL%

  Tekst og URL-adresse for å laste ned feilloggen for import eller eksport

  Flere

  %DownloadToCalendarLink%

  URL-adresse for brukere som vil laste ned møteinformasjonen mens de er frakoblet, til ønsket kalenderformat. Dette alternativet kreves for å bruke iCal med Lotus Notes.

  Flere

  %DownloadToCalendarURL%

  URL-adresse eller kobling for brukere som vil laste ned møteinformasjonen mens de er frakoblet, til ønsket kalenderformat

  Flere

  %Duration%

  Varigheten til opptaket eller møtet

  Varsel om tilgjengelig opptak

  %Edit Recording URL%

  URL-adresse for redigering av opptaksinformasjon og alternativer for avspillingskontroll.

  Varsel om tilgjengelig opptak

  %Email%

  E-postadresse

  Flere

  %Email Address%

  Kontakt-e-postadressen til personen som deler møteopptakene

  Del opptak

  %EmailConfirmLink%

  URL-adresse eller kobling som lar brukeren bekrefte endringen av e-postadressen på Webex-kontoen sin

  Bekreftelse på endring av Webex-konto

  %EmailFooter%

  Merkevarebunntekst som brukes i alle e-postmeldinger

  ALLE

  %EndingTime%

  Sluttidspunkt for betal-per-bruk-møtet (som følger med faktureringsinformasjon etter møtet)

  Flere

  %EntryLinkURL%

  URL-adresse eller kobling som peker til WebACD-påmeldingsskjemaet for kundeforespørsler

  Manglende e-post i WebACD-kø

  %ErrorCode%

  Feilkode for WebACD-rutingshendelsen

  E-post med varsling om feil på WebACD-rutingen

  %ErrorMessage%

  Feilmelding som forklarer typen jobbfeil

  E-postvarsling for mislykket kritisk jobb

  %ExportFileName%

  Navn på den eksporterte filen.

  Varsel om fullført eller avbrutt eksport

  %ExportStatusPageURL%

  URL-adressen til eksportstatussiden. Viser statusen for en forespørsel: I kø, Pågår, Avbrutt eller Ferdig

  Varsel om fullført eller avbrutt eksport

  %FailCount%

  Totalt antall oppføringer som ikke kunne hentes

  Flere

  %FailedAccountDetail%

  Detaljer om kontoer som ikke ble endret under nettstedsadministrasjonshendelsen

  Forbedringer i passordsikkerhet – Normal tilstand

  %FailedNumber%

  Antall mislykkede påloggingsforsøk av en Webex-bruker

  Varsel om låst konto, flere

  %FinishDate%

  Datoen da den innsendte forespørselen var ferdig behandlet

  Flere

  %FinishTime%

  Tidspunktet da den innsendte forespørselen var ferdig behandlet

  Flere

  %FirstName%

  Fornavn på eieren av Webex-kontoen

  Flere

  %FullName%

  Fullt navn på Webex-brukeren.

  Access Anywhere ønsket

  %HostEmail%

  E-postadressen til Webex Meetings.

  Flere

  %Host Name%

  Fullt navn på møteverten

  Flere

  %HostName%

  Fullt navn på møteverten

  Varsel om kontoregistrering for nettstedsadministrator, flere maler

  %HostID%

  ID-nummer til møteverten

  Varsel om at automatisk opptak mislyktes

  %HostMeetingInfoURL%

  URL-adresse eller kobling som gjør det mulig for møteverten å redigere møtet

  Flere

  %hostpassword%

  Passord som følger med varslingen om oppsett av ny konto

  Flere

  %iCalendarText%

  Tekstinstruksjoner for nedlasting av iCal-versjonen av møteinformasjonen

  Flere

  %ImportStatusPageURL%

  URL-adressen til siden for importstatus. Viser statusen for en forespørsel om å importere: Venter, I kø, Avbrutt eller Ferdig

  Varsling om fullført eller avbrutt import

  %ImportFileName%

  Navn på filen som en importforespørsel ble sendt inn for

  Varsling om fullført eller avbrutt import

  %InvoiceNumber%

  Fakturanummer som følger med kjøpskvitteringen

  Flere

  %JobID%

  Jobb-ID (dette vil representere ID-en til den kritiske jobben som mislyktes)

  E-postvarsling for mislykket kritisk jobb

  %JobType%

  Jobbtype (angir typen kritisk jobb som mislyktes – import eller eksport)

  E-postvarsling for mislykket kritisk jobb

  %LastName%

  Etternavn på eieren av Webex-kontoen

  Flere

  %MeetingCost%

  Kostnad (ekskl. avgift) for betal-per-bruk-møtet

  Flere

  %MeetingDate%

  Datoen da møtet skal finne sted

  Flere

  %MeetingDateOrRecurrence%

  Dato for møtet eller gjentakelsesinformasjonen for møtet

  Flere

  %MeetingNumber%

  ID-nummer som er tilordnet møtet

  Flere

  %Meeting Password%

  Møtepassord angitt av møteverten

  Flere

  %MeetingTime%

  Tidspunktet da møtet er planlagt

  Flere

  %N%

  Antall dager før det midlertidige passordet utløper (som angitt med en forespørsel om passordendring)

  Tilbakestill passord

  %NewEmail%

  E-postadressen til Webex-kontoen etter at e-postadressen er endret

  Bekreftelse på endring av Webex-konto

  %NewSuccessCountAdded%

  Viser antall nye oppføringer som er lagt til (dette indikerer en vellykket import)

  Varsling om fullført eller avbrutt import, flere

  %NewSuccessCountUpdated%

  Viser antall oppføringer som er oppdatert (dette angir at databasen ble oppdatert med de importerte oppføringene)

  Varsling om fullført eller avbrutt import, flere

  %NO%

  Prosentandelen av den totale lagringsplassen for opptak som forblir tilgjengelig for nettstedet

  Advarsel om medielagringskapasitet

  %OldEmail%

  E-postadressen til Webex-kontoen før e-postadressen ble endret

  Bekreftelse på endring av Webex-konto

  %OptionName%

  Navn på alternativet som nettstedsadministratoren endret

  Flere

  %PasswordOrLink%

  Passord eller kobling til passordet (angitt etter tilbakestilling av passord)

  Tilbakestill passord

  %PaymentURL%

  URL-adresse eller kobling som gjør det mulig for en kunde å kjøpe eller utvide tjenesteabonnementet

  Flere

  %PeopleMinutes%

  Kombinert deltakelsestid for alle deltakere på betal-per-bruk-møtet

  Flere

  %percentage%

  Prosentandel av samtaler som er tildelt WebACD-køen

  E-post med feilmelding om WebACD-allokeringsregel

  %Performance%

  Konfigurerbar tekst som ber om brukerens tilbakemelding om møteytelsen

  Tilbakemelding til vert én, flere

  %Personalized Message%

  Melding som verten kan tilpasse og inkludere når de deler opptak

  Del opptak

  %ProductivityToolBenefit%

  Tekst som beskriver fordelene med Webex-produktivitetsverktøy

  Flere

  %PpuEmail%

  E-postadressen til kontaktpersonen for teknisk støtte i tilfelle brukeren har valgt en Betal-per-bruk-konto.

  Flere

  %PpuPhone%

  Telefonnummeret til kontaktpersonen for teknisk støtte i tilfelle brukeren har valgt en Betal-per-bruk-konto.

  Flere

  %PpuSupportHours%

  Arbeidstiden til kontaktpersonen for teknisk støtte i tilfelle brukeren har valgt en Betal-per-bruk-konto.

  Flere

  %Profile%

  Brukerprofil

  Tilbakemelding til vert én, flere

  %Question%

  Spørsmål stilt av kunden

  Forlat e-post med meldinger, flere

  %QueueName%

  Navn på køen for håndtering av kundestøtteforespørsler/-meldinger

  Forlat e-post med meldinger, flere

  %ReactivateActMsg%

  Instruksjoner om hvordan du aktiverer den låste Webex-kontoen på nytt

  Varsel om låst konto

  %Recording Info URL%

  URL-adresse for visning av informasjon om opptaket, for eksempel alternativer for å la brukere laste ned opptaket og relatert informasjon.

  Varsel om tilgjengelig opptak

  %Recording Link%

  URL-adresse eller kobling der opptaket er tilgjengelig for avspilling fra nettstedet for Webex-tjenester.

  Varsel om tilgjengelig opptak

  %Recording Time%

  Starttidspunktet for opptaket.

  Varsel om tilgjengelig opptak

  %recursive sub-queue%

  Underkøen tilordnet en rekursiv tildeling gjennom den defekte allokeringsregelen

  E-post med feilmelding om WebACD-allokeringsregel

  %Reliability%

  Konfigurerbar tekst som ber om brukerens tilbakemelding om møtepåliteligheten

  Tilbakemelding til vert én, flere

  %Request%

  Navn på forespørselen

  Flere

  %RequestEnd%

  Status for import- eller eksportforespørselen

  Flere

  %Request_Status%

  Status for forespørselen

  Flere

  %ScheduledMeeting%

  Angir om brukeren har planlagte møter.

  Varsel om låst konto, flere

  %ServerName%

  Navn på serveren der møtet ble driftet

  Tilbakemelding til vert én, flere

  %Service Center%

  URL-adressen til nettstedet for Webex-tjenester

  Varsel om tilgjengelig opptak, flere

  %ServiceName%

  Merkenavn på Webex-tjenesten (f.eks. Webex Meetings, Webex Training, Webex Support osv.)

  Flere

  %Service Recording URL%

  URL-adressen til nettstedet for Webex-tjenester der brukere kan vise alle opptakene som er tilgjengelige for nettstedet

  Varsel om tilgjengelig opptak

  %ServiceType%

  Webex-tjenestetypen

  Flere

  %ServiceURL%

  URL-adressen til nettstedet for Webex-tjenester

  Access Anywhere-oppsettsinformasjon

  %Setup%

  Konfigurerbar tekst som ber om brukerens tilbakemelding om at møteoppsettet er enkelt

  Tilbakemelding til vert én, flere

  %SiteAdminHomePageURL%

  URL-adresse eller kobling til hjemmesiden for nettstedsadministrasjon

  Rettigheter for forespørsel om tjeneste

  %SiteAdminName%

  Navn på nettstedsadministratoren for Webex-tjenester

  Varsel om deaktivert konto, flere

  %SiteBrandName%:

  URL-adresse til kundens nettsted for Webex-tjenester, for eksempel: http://customer.webex.com

  Automatiserte svar til brukere

  %SiteHomePageURL%

  URL-adressen til hjemmesiden for nettstedet for Webex-tjenester

  Varsel om kontoregistrering for nettstedsadministrator

  %SiteID%

  Unik numerisk ID for nettstedet (denne informasjonen sendes til nettstedsadministratoren)

  E-postvarsling for mislykket kritisk jobb

  %SiteURL%

  URL-adressen til nettstedet for Webex-tjenester

  Varsel om kontoregistrering for nettstedsadministrator

  %StartingTime%

  Starttidspunktet for betal-per-visning-møtet (som følger med faktureringsinformasjon etter møtet)

  Flere

  %Status%

  Foreløpig status for brukeren som har registrert seg for en konto hos Webex. «Status» er «Godta» eller «Avvis» avhengig av godta/avvis-kriteriene som er på plass for registreringsfunksjonen i nettstedsadministratoren.

  Varsel om kontoregistrering for nettstedsadministrator

  %StatusAction%

  Handling som skal utføres av nettstedsadministratoren på brukerens forespørsel om en Webex-konto, enten «Godta» eller «Avvis»

  Varsel om kontoregistrering for nettstedsadministrator

  %SubmitDate%

  Datoen da forespørselen ble sendt inn

  Flere

  %SubmitTime%

  Tidspunktet da forespørselen ble sendt inn

  Flere

  %Subject%

  Tekst som skal brukes på emnelinjen

  Flere

  %subtype%

  Abonnementstype relatert til den nye kontoen

  Flere

  %SuccessCount%

  Antall kontoer som ble endret under nettstedsadministrasjonshendelsen

  Forbedringer i passordsikkerhet – Normal tilstand

  %SupportEmail%

  E-postadresse for teknisk støtte for Webex-tjenesten

  Flere

  %SupportPhone%

  Telefonnummer til teknisk støtte for Webex-tjenesten

  Flere

  %ServiceNameURL%

  URL-adressen til tjenestenavnet (for eksempel MC, SC, TC osv.)

  Flere

  %SiteAdminEmail%

  E-postadressen til nettstedsadministratoren

  Flere

  %SiteAdminPhoneContactInfo%

  Telefonnummeret til nettstedsadministratoren

  Flere

  %Tax%

  Kostnad for merverdiavgift for innkjøpet

  Flere

  %TechSupportEmailAddress%

  Merkevare-e-postadresse til teknisk støtte hos Webex.

  Automatiserte svar til brukere

  %TeleconferenceCost%

  Kostnaden for telefonkonferansedelen av betal-per-bruk-møtet

  Flere

  %TeleconferenceName%

  Navn tilordnet til telefonkonferansen av verten

  Flere

  %TeleconferencingInfo%

  Telefonkonferanseinformasjon gitt til brukere. Ikke konfigurerbar.

  Flere

  %TeleconferencingMinutes%

  Antall telefonkonferanseminutter som brukes i betal-per-visning-møtet

  Flere

  %TimeZone%

  Tidssonen der møtet er planlagt. Tidssonen kan konfigureres av møteverten

  Flere

  %Topic%

  Møtetema

  Flere

  %Topic Name%

  Navn på emnet som opptaket er tilgjengelig for avspilling for direkte fra nettstedet for Webex-tjenester.

  Varsel om tilgjengelig opptak

  %TotalCost%

  Totale kostnader for betal-per-visning-møtet, inkludert møte-, telefonkonferanse- og mva-kostnader

  Flere

  %TotalCount%

  Totalt antall oppføringer som er hentet

  Flere

  %TrialEnd%

  Sluttdato for prøveabonnementet på Webex-tjenesten

  Flere

  %URL%

  URL-adresse som peker til et nettsted eller en annen plassering

  Alle

  %UserEmail%

  E-postadressen til Webex-kontoen

  Flere

  %UserList%

  Liste over brukerkontoer på nettstedet for Webex-tjenester som ble deaktivert

  Varsel om deaktivert konto, flere

  %UserName%

  Brukerens «brukernavn» for å logge på Webex-tjenester

  Access Anywhere-oppsettsinformasjon

  %username%

  Brukerens «brukernavn» for å logge på Webex-tjenester

  Velkomst-e-poster fra WebEx Service_ CMR

  %WaitTime_Not%

  Hvor lenge forespørselen ventet i kø før varslingen ble utløst

  E-post med ventevarsel

  %WaitTime_Tsh%

  Beregnet ventetid for at forespørselen skal behandles og løses av kundeservicerepresentanten

  Forlat e-post med meldinger, flere